วิธีการสมัครเข้าซัมเมอร์แคมป์อเมริกา

เมื่อผู้ปกครองได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมซัมเมอร์แคมป์อเมริกาของเราเรียบร้อยแล้ว สถาบันจะทำนัดหมายให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้ามาสัมภาษณ์เพื่อประเมินความพร้อมทั้งผู้ปกครองและนักเรียน ในด้านทัศนคติ ความเป็นผู้ใหญ่ และทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน  ผู้ปกครองและนักเรียนจะทราบผลการสัมภาษณ์ทันที นักเรียนที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์อาจมีการนัดเข้ามาสัมภาษณ์ใหม่ในอีก 1 เดือน เพื่อดูพัฒนาการความเปลี่ยนแปลง โดยมีการกำหนดวันประเมินอีกครั้งที่แน่นอน  เมื่อนักเรียนและผู้ปกครองได้รับการตอบรับเข้าร่วมทริป กรุณาดำเนินการดังนี้ Sign up process Fee & Refund Policy B1/B2 US Visa Packing & Baggage Other Documents Sign up process เดือนกันยายน–ตุลาคม กรอกใบสมัคร นัดสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง ชำระค่ามัดจำ ค่าธรรมเนียมงวดที่ 1 จำนวน 10,000 บาท หลังจากได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการภายใน 7 วัน ผู้ปกครองชำระค่าธรรมเนียม 50% เพื่อรับส่วนลด Early Bird (เมื่อชำระค่าธรรมเนียม ภายใน 31 ตุลาคม 2565) เตรียมเอกสารทำวีซ่าตามที่สถาบันกำหนด (กรณีที่ยังไม่มีวีซ่า) … Continue reading วิธีการสมัครเข้าซัมเมอร์แคมป์อเมริกา