ความรับผิดชอบในการรับประทานอาหาร

“ความรับผิดชอบในการรับประทานอาหาร”

มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดในโลก เด็กมีความสามารถโดยธรรมชาติในการรับรู้ความต้องการอาหารเพื่อดำรงชีวิตของตนเอง ในปริมาณที่เหมาะสมกับการเติบโตของตนเองในแต่ละช่วงวัย สิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องช่วยสนับสนุนคือ รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อการเจริญเติบโตที่สมวัยของเด็ก

 

สำหรับเด็กเล็ก

ผู้ปกครอง มีหน้าที่เลือกอาหารที่เหมาะสมกับเด็ก มีสารอาหารที่ร่างกายเด็กต้องการ เลือกว่าสิ่งใดควรกิน สิ่งใดไม่ควรกิน หรือควรเสนอให้กินเมื่อไหร่

เด็ก มีหน้าที่เลือกว่าจะรับประทานหรือไม่ และจะรับประทานในปริมาณเท่าไหร่ 

ผู้ปกครองพิจารณาจากความสามารถของเด็กไม่ใช่จากอายุ พัฒนาจากอาหารนุ่มเหลว เป็นอาหารปกติแบบผู้ใหญ่ในที่สุด 

สำหรับเด็กวัยเรียนถึงวัยรุ่น

  ผู้ปกครอง มีหน้าที่เลือกอาหาร เลือกเวลาและสถานที่ในการรับประทานอาหาร

  เด็ก มีหน้าที่เลือกว่าจะรับประทานหรือไม่ และรับประทานในปริมาณเท่าไหร่ 

การไว้ใจในสัญชาตญาณของลูก ความรู้สึกหิวของลูก ให้ลูกมีอำนาจควบคุมร่างกายตนเอง คือ สิ่งสำคัญในการพัฒนาการรับรู้และควบคุมตนเอง เมื่อผู้ปกครองฝืนบังคับให้เด็กรับประทานอาหารโดยไม่สนในสัญญาณภายในของตนเอง จะทำให้เด็กไม่รู้จักสัญญาณของความอิ่ม เป็นสาเหตุของโรคอ้วนเมื่อเด็กโตขึ้น ปัจจุบันเด็กไทยมีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ติด 1 ใน 3 ของอาเซียน

  

หน้าที่ของผู้ปกครองในการให้อาหาร:

 เลือกและเตรียมอาหาร

 จัดเตรียมอาหารและของว่างที่เหมาะสม ตรงเวลา  

 ทำให้เวลาทานอาหารเป็นเวลาที่สนุกสนานและมีความสุข

 ค่อยเป็นค่อยไป แสดงตัวอย่างให้เด็กเห็นว่าควรประพฤติอย่างไรในมื้ออาหารร่วมกัน

 ให้คำแนะนำโดยพิจารณาถึงประสบการณ์การรับประทานอาหารของเด็กโดยไม่ต้องยอมรับความชอบหรือไม่ชอบของเด็กเพียงอย่างเดียว

ห้ามให้เด็กรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม (นอกจากน้ำ) ระหว่างมื้ออาหารหรืออาหารว่าง

 ปล่อยให้เด็กโตขึ้นมาและมีร่างกายที่เหมาะสมกับตัวเด็กเอง

 

หน้าที่ของเด็กให้การกินอาหาร:

เด็กจะทานอาหาร

เด็กจะทานในปริมาณที่เขาต้องการ

เด็กจะเรียนรู้ที่จะกินตามที่พ่อแม่กิน

พวกเขาจะโตขึ้นตามอย่างคาดการณ์

เด็กจะเรียนรู้ที่จะแสดงพฤติกรรมที่ดีในช่วงเวลาอาหาร

Reference : https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1991/01/24/let-children-decide-how-much-to-eat-study-says/1fb44dce-8fd5-42fa-b36f-d750f738464a/

https://www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/speaking-of-health/raising-healthy-eaters-should-kids-clean-their-plate

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp