ค่าเทอมโรงเรียนทางเลือก กรุงเทพ

ค่าเทอมโรงเรียนทางเลือก

“โรงเรียนทางเลือก” มีหลายแนวคิดส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้เข้าถึงธรรมชาติของผู้เรียน  โดยส่วนใหญ่จะมีวิธีการเรียนการสอนแตกต่างไปจากโรงเรียนกระแสหลัก ซึ่งปัจจุบันกระแสหลักในประเทศไทย คือ โรงเรียนเอกชนและรัฐบาลที่นั่งโต๊ะเรียน และทำกิจกรรมต่างๆผ่านเวิร์คชีทนั่นเอง 

ดังนั้นโรงเรียนทางเลือกมักเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ หรืออาจเป็นโรงเรียนที่ตอบสนองต่อความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก โดยจะมีการปรับการสอนและแนวคิดเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเด็กที่มีความต้องการเฉพาะ วันนี้เราค้นหาข้อมูลของโรงเรียนทางเลือก ค่าเทอม และพิกัดของโรงเรียนมาฝากค่ะ 

โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร (หนองแขม, กรุงเทพ) 
Facebook โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร Website : https://www.yuwamit.com โทร 02 421 4331
 • ค่าเทอม 12,000 บาท/เทอม  รวมอาหารครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 1 ชม.
 • ค่าอุปกรณ์อื่นๆ ประมาณ 2000 บาท
 • ค่าดูแลหลังเลิกเรียน 500-700 บาท/เดือน 

โรงเรียนอมาตยกุล (บางเขน, กรุงเทพ) 
Website : https://amatyakulschool.com
Facebook โรงเรียนอมาตยกุล 

 • ค่าเทอม 14,000 / เทอม รวมอาหาร
 • ค่าแรกเข้า 3000 บาท 
 • ค่าเรียนซัมเมอร์ 3000 บาท 

โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยเพลิน (ดอนเมือง, กรุงเทพ)
Facebook โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยเพลิน
โทร 02-533-6363

 • แบ่งเป็น 3 โปรแกรมให้เลือกเรียน
  1. Standard  ปีละ 39,000 บาท
  2. IEP ปีละ 49,000  บาท
  3. IEP + Chinese ปีละ 52,500 บาท
 • ค่าที่นอนและชุดนักเรียน   6,000 บาท

โรงเรียนจิตตเมตต์ (ตลิ่งชัน, กรุงเทพ) 
Website : http://www.jittamett.ac.th
Facebook โรงเรียนจิตตเมตต์
โทร  02-884-1303

 • ค่าเทอม 2 เทอม เทอมละ 71,900 บาท
 • ค่าแรกเข้า 15,000 บาท

โรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝัน (ลาดพร้าว, กรุงเทพ) 
โทร 02-942-2618 
Website : http://www.baanwadfun.ac.th

 • ดนตรี ศิลปะ ภาษาอังกฤษ พลศึกษา ทัศนศึกษานอกสถานที่
 • ค่าเทอม 38,000 บาท/เทอม