ปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองนักเรียน ปี 2565 PARENTS ORIENTATION 2022

ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองเข้าสู่ปีการศึกษา 2565 แคร์โรลล์มีกำหนดการปฐมนิเทศน์ผู้ปกครอง ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว ห้องประชุม กรุงเทพ 2 (Krungthep 2)

เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน รวมเป็นทีมเดียวกัน มีความเข้าใจกฎพื้นฐานการอยู่ร่วมกัน รวมไปถึงรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนโดยรวมสำหรับผู้ปกครองเท่านั้น และต้องมีผู้ปกครองอย่างน้อย 1 คนเข้าร่วมการปฐมนิเทศน์

ภายในงานปฐมนิเทศน์ ผู้ปกครองจะได้พบกับคณะครู ผู้บริหาร ครูประจำชั้น เรียนรู้เส้นทางการรับส่งนักเรียน สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์แรก กฎ กติกา การอยู่ร่วมกัน หลังจากนั้นจะมีการลงนามรับทราบและปฏิบัติตามกฏ ดังนั้นการเข้าร่วมการปฐมนิเทศน์จึงเป็นผลประโยชน์ของตัวท่านและนักเรียนโดยตรง

ติดต่อสอบถาม 02-954-2168
LINE : @carrollprep