แคร์โรลล์ เพรพ โรงเรียนที่โอบรับความไม่สมบูรณ์แบบ

CARROLL PREPARATORY PRIMARY & PRESCHOOL

แคร์โรลล์ เพรพ โรงเรียนที่โอบรับความไม่สมบูรณ์แบบ

  • แคร์โรลล์ เพรพ ได้แรงบันดาลใจจากคุณแม่ของผู้ก่อตั้งที่มีความสุขกับการได้เปลี่ยนชีวิต สร้างแรงบันดาลใจผู้คนในฐานะครู ส่งต่อความรู้และความหลงไหลด้านการศึกษาจากรุ่นต่อรุ่น
  • หลักสูตรไทย แต่มีวิธีการแตกต่าง เน้นกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น ความสุข ความสนุก อย่างสมวัย ดึงเด็กๆ เข้าสู่การเรียนรู้ สร้างพื้นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะมีความเชื่อว่า Childhood should be time of wonder and joy”
  • โอบรับความไม่สมบูรณ์แบบ ทุกคนเรียนรู้ผ่านการทำผิดพลาด ถ้าไม่ผิดพลาดเลย นั่นหมายความว่าเรายังลงมือทำไม่มากพอ ความเข้าใจนี้ส่งผลให้เด็กมีกรอบความคิดแบบเติบโต ไม่มีขีดจำกัด แคร์โรลล์ เพรพ ต้อนรับเด็กทุกคน

แคร์โรลล์ เพรพ พัฒนามาจากโรงเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษของคุณจอร์จและคุณพนิดา แคร์โรลล์ เปิดทำการตั้งแต่ปี 2005 โดยได้แรงบันดาลใจจากคุณแม่ซาร่า แคร์โรลล์ ที่เปิดศูนย์เลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนในอเมริกามายาวนานกว่า 30 ปี หลังจากได้สอนเด็กไทยจากหลากหลายโรงเรียน ก็พบว่าวิธีการเรียนการสอนที่เด็กๆได้รับมามีจุดอ่อนหลายด้าน โดยจุดที่เป็นปัญหาที่สุดและกระทบไปทุกๆด้าน  คือ ทัศนคติเกี่ยวกับการเรียน ความสงสัยไฝ่รู้ ที่แม้แต่เด็กอนุบาลก็หมดไฟเรียนรู้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก เด็กเดินคอตก หน้าตาเบื่อหน่ายเมื่อพูดถึงโรงเรียน เด็กหมดความสนใจเรียนรู้ตั้งแต่ชีวิตยังไม่เริ่ม ทำให้ผู้ใหญ่รับหน้าที่ผลักดันเด็กๆ ให้เรียนตั้งแต่เด็กยันโต ไม่ได้หยุดได้หย่อน บางครั้งก็ต้องหางานให้ด้วย เด็กๆ ไม่ได้มีส่วนในการเลือก คิด ตัดสินใจ ค้นหาตัวตนของตัวเอง

จุดเปลี่ยนใหญ่ๆของเราคือการมีลูก เราไม่อยากส่งลูกไปเรียนที่ไหนเลย แต่ก็เข้าใจดีว่าทักษะทางสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เราเลือกเปิดรับเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันเข้ามาเรียนร่วมกับลูก เราได้จัดการศึกษาในแบบที่เราฝันเริ่มจากนักเรียน 3 คน จากนั้นก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ จนวันหนึ่งมีโอกาสเข้ามาตรงหน้า โอกาสที่จะได้อาคารเรียนใหม่ที่เราสามารถออกแบบได้ทุกตารางนิ้ว เราไม่รีรอที่จะฉวยมันไว้ แม้ว่า ณ ขณะนั้นยังไม่ได้เห็นเส้นทางที่ชัดเจนว่าเราจะสำเร็จอย่างไร

อาคารเรียนใหม่ของแคร์โรลล์ เพรพ ได้รับการออกแบบอย่างละเอียดเพื่อให้ทุกพื้นที่มีความหมายและความสวยงาม ในเมื่อเด็กๆใช้เวลาที่นี่เกือบทั้งวัน มันจึงต้องเต็มไปด้วยสีสัน เพราะสีสันที่สดใสทำให้เด็กๆ เกิดความสุขได้ทันที เหมือนเวลาเห็นพลุที่จุดโดยใครไม่รู้แต่ทำให้เรายิ้มได้ เราพบว่าเด็กของเราหยุดร้องไห้ไวกว่าเดิมในอาคารใหม่นี้ ทุกส่วนของพื้นที่มีเป้าหมายตามหลักสูตรและหลักการใช้ชีวิต ที่นี่คือสังคมเล็กๆให้เด็กได้ฝึกฝน คุณครูมีหน้าที่สนับสนุน แนะนำ เฝ้าสังเกตุและจดบันทึกเพื่อวางแผนในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ นำเสนอบทเรียนที่เหมาะสม

“A pragmatic & moderate approach to play-based learning in a collaborative, multi-lingual EFL environment that use local culture to solve systemic problems and meet international standards.”

เมื่อพูดถึงหลักการแนวคิด แคร์โรลล์ เพรพ ใช้หลักการนำความรู้ ข้อมูล วิจัยใหม่ๆ ที่เหมาะสมและได้ผลกับนักเรียนของเรามาใช้เพื่อให้นักเรียนของเราเท่าทันโลก ยืดหยุ่นและพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง มีกระบวนการค้นหาคำตอบเพื่อแก้ปัญหา นั่นหมายถึง Meta Skills ภาษาที่แข็งแกร่ง กรอบความคิดเติบโต อิสระที่มาหลังความรับผิดชอบ การค้นหาตัวตน ความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์และการเป็นส่วนสำคัญในสังคม ถ้าเด็กมีทักษะเหล่านี้จะสามารถเผชิญกับทุกความเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ เช่น ไม่ได้ดั่งใจ ไม่ได้เรียนกับเพื่อนที่ชอบ ไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆ เช่น ต้องย้ายโรงเรียน ย้ายที่อยู่ ย้ายงาน ย้ายประเทศ เผชิญความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้

คัดผู้ใหญ่…ไม่คัดเด็ก

School Weather เป็นส่วนสำคัญของโรงเรียน ผู้ใหญ่ทุกคนคือส่วนหนึ่งของการศึกษา เหมือนคำกล่าวที่ว่า “It takes a village to raise a child” ทัศนคติของครู ผู้ปกครอง ส่งผลต่อเด็ก พิสูจน์แล้วผ่านวิจัยและหลักการทางวิทยาศาสตร์ เราเลือกผู้ปกครองที่มีทัศนคติเชิงบวก เข้าใจว่าโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง เป็นทีมเดียวกัน ที่มีเป้าหมายเหมือนกันคือพัฒนาเด็กให้ไปสุดศักยภาพ มีคู่มือผู้ปกครองสำหรับการจัดการความขัดแย้งโดยไม่ทำลายบรรยากาศส่วนรวม

ความสมบูรณ์แบบ… ไม่ใช่เป้าหมายของแคร์โรลล์ เพรพ

เราเชื่อในเรื่องการพัฒนาไปข้างหน้ามากกว่าความสมบูรณ์แบบ เพราะแทบทุกเรื่อง ความสมบูรณ์แบบคือเงื่อนไขที่ทำให้เด็กหรือผู้ใหญ่หลีกเลี่ยงการทำอะไรใหม่ๆ ทำเรื่องยาก ทำสิ่งที่ไม่คุ้นเคย เพราะกลัวความผิดพลาด ทั้งที่ในชีวิตจริง เราต้องผิดพลาดเยอะมากพอที่จะได้เรียนรู้เพื่อไปต่อยอดพัฒนาจนประสบผลที่ตั้งไว้

ยอมรับ โรงเรียนของเราไม่สมบูรณ์แบบ แต่เราจะเป็นโรงเรียนที่พัฒนาไปเรื่อยๆอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย เป้าหมายของเราคือเปลี่ยนแปลงการศึกษาของไทยทีละเล็กทีละน้อย เราเชื่อว่าในวันหนึ่งมันจะมากพอที่จะเปลี่ยนทิศทางการศึกษาโดยรวมของประเทศ

การศึกษาที่ดีมักตามมาด้วยค่าใช้จ่ายสูง แคร์โรลล์ เพรพ ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับครอบครัวจิตอาสา เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับสังคม รายละเอียดเพิ่มเติม : ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

ปัจจุบัน แคร์โรลล์ เพรพ กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการระดมทุนสร้างอาคารเรียนระดับประถม 1-6 เพื่อรองรับนักเรียนระดับอนุบาลของเราที่กำลังเติบโต โดยยังคงแนวคิดเพื่อสร้างเด็กที่พร้อมสำหรับอนาคตทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และสังคม โดยมีทั้งพ่อแม่ นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่มีทัศนคติและเป้าหมายเดียวกัน

Line OA: @carrollprep
02-954-2168 
098-3967927 (สำหรับนักลงทุน)

CARROLL PREPARATORY PRIMARY & PRESCHOOL

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

แท็กที่เกี่ยวข้อง

#Scholarship #School #Bangkokschool #Education  #CarrollPrepShool #Carrollprep #Hybridschool #Kindergarten #Primaryschool #ทุนการศึกษา #โรงเรียนทางเลือก #โรงเรียนประถมศึกษา #โรงเรียน