HOW TO เตรียมลูกเข้าเรียนครั้งแรก

“การเตรียมตัวเข้าเรียนครั้งแรก”

เป็นคำถามที่คุณครูได้รับจากคุณพ่อคุณแม่อยู่เป็นประจำ จากประสบการณ์การเป็นครูมากกว่า 10 ปี พบเด็กและผู้ปกครองจำนวนหลายร้อยครอบครัว

 

เตรียมลูกเข้าเรียนครั้งแรก

การเข้าโรงเรียนและการสร้างสัมพันธ์กับเพื่อน เป็น 2 ใน 5 เรื่องเครียดของเด็กเล็ก (unicef,2023) แต่เรื่องเครียดไม่ได้แปลว่าเป็นสิ่งไม่ดีเสมอไป เราจึงไม่ควรพยายามพาลูกหลีกเลี่ยงจากความเครียดหรือปัญหา โดยเฉพาะปัญหาหรือความเครียดตามวัย เพราะความเครียดความวัยคือสนามฝึกซ้อมสำหรับเด็ก ให้โอกาสเด็กในการจัดการความรู้สึก อารมณ์ คิดแก้ไขปัญหาด้วยตนเองโดยที่มีความเสี่ยงต่ำ หากเด็กผิดพลาดล้มเหลว เด็กก็ยังปลอดภัยและมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดูแล

เมื่อเด็กเปลี่ยนจากเด็กทารกมาเป็นนักเรียน ชีวิตประจำวันของเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก สิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองช่วยได้ คือ การเตรียมตัวเด็กให้พร้อมกับการใช้ชีวิตและมีความสุข “ด้วยตัวเอง” ได้แก่

 

○ ฝึกให้เด็กบอกความต้องการของตัวเองด้วยคำพูดหรือท่าทาง โดยเฉพาะคำว่า “ไม่เอา” “เอา” “ชอบ” “ไม่ชอบ” “ไป” “หิว” เป็นต้น

 

○ ฝึกให้เด็กนอนกลางวันได้เอง โดยไม่ต้องใช้เต้านมหรือขวดนม (หากโรงเรียนไม่อนุญาตให้นำขวดนมไปโรงเรียน)

 

○ ฝึกให้เด็กรับประทานอาหารเอง กล้าสื่อสารว่าต้องการอะไร

 

○ ฝึกให้เด็กทำตามกฎง่ายๆที่อาจพบที่โรงเรียน เช่น การเก็บของเล่น เก็บหนังสือ เก็บจานหลังใช้

 

○ ฝึกให้เด็กคุ้นเคยกับการเจอผู้คนนอกจากคนในครอบครัวบ้านเดียวกัน เพื่อที่เด็กจะค่อยๆ พัฒนาความมั่นใจ การจัดการความกังวล โดยมีพ่อแม่อยู่เคียงข้างก่อนแยกไปเจอคนนอกเองคนเดียว

 

○ ให้โอกาสเด็กได้เล่นและสนุกด้วยตนเอง เล่นคนเดียว โดยไม่ต้องมีผู้ใหญ่ในบ้านเล่นด้วย ข้อนี้สำคัญมากและพ่อแม่มักละเลยมองไม่เห็นความสำคัญ  เด็กในช่วงเทอมแรกเพิ่งเริ่มพัฒนาการเล่น ตามหลักแล้วมี 6 ขั้น แต่ 4 ขั้นแรก จะเป็นช่วงที่เด็กยังเรียนรู้และเล่นคนเดียวเป็นหลัก
เพราะฉะนั้นหากเด็กเล่นเองคนเดียวไม่เป็น ต้องอาศัยผู้ใหญ่สร้างความสนุก เด็กจะรอครู รอพ่อแม่ ทำให้เด็กไม่สนุก เบื่อ และคิดถึงพ่อแม่มากขึ้น  (อ่านเกี่ยวกับขั้นพัฒนาการการเล่น) 

 

○ พ่อแม่ต้องทำความเข้าใจ ว่าการแยกจากพ่อแม่ไม่ใช่เรื่องที่นำมาเปรียบเทียบกันได้ เด็กแต่ละคนมีพื้นอารมณ์ต่างกัน ใช้เวลามากน้อยแตกต่างกัน และมีเด็กจำนวนน้อยมากๆที่ไม่ร้องไห้เลย พ่อแม่ต้องตั้งสติ ทำใจให้สบายและเป็นเสาหลักให้กับเด็ก  รับฟัง รับรู้และสะท้อนอารมณ์

 

เมื่อมีความวิตกกังวลอย่าเก็บไว้ ให้รีบถามคุณครูผู้ที่มีข้อมูลถูกต้องสามารถตอบคำถามเราได้

 

หากทำได้ทั้งหมดนี้ เด็กจะเกิดความมั่นใจในตนเอง มั่นใจว่าตนเองอยู่ได้ มีความสุขได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร เด็กจะวิตกกังวลน้อยลง และสามารถปรับตัวในการไปโรงเรียนได้รวดเร็วขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม การเข้านอนให้ตรงเวลา เพื่อให้เด็กนอนหลับเพียงพอ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการควบคุมกำกับตนเองเช่นกัน ทุกสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นอาศัยการกำกับควบคุมตนเอง หากเด็กนอนไม่พอ สมองส่วนหน้าของเด็กทำงานได้ไม่เต็มที่ ก็ไม่สามารถกำกับให้ทำสิ่งที่ต้องทำได้

 

เตรียมลูกเข้าเรียนครั้งแรก

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email