สลักจิต ศักดิ์พรม

Salakjit

สลักจิต ศักดิ์พรม

Floor Captain

เกี่ยวกับ สลักจิต

ฉันชื่อ สลักจิต ศักดิ์พรม แต่คุณสามารถเรียกฉันว่า ‘ใบเฟิร์น’ ฉันเกิดและอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ฉันจำได้ว่าฉันเติบโตขึ้นด้วยการศึกษาและเลี้ยงดูที่เป็นแบบเก่า แต่ฉันโชคดีที่มีแม่ที่เข้าใจวิธีการที่ฉันเป็น และเธอสนับสนุนและส่งเสริมให้ฉันตามความฝัน

ฉันเห็นปัญหาที่ควรแก้ไขในระบบการศึกษาของไทย ว่าควรจะให้ความสำคัญกับการดูแลเองของเด็กก่อนทุกอย่าง นั่นเป็นเหตุผลที่ดีที่ฉันเห็นโอกาสที่จะเข้าร่วม Carroll Prep ฉันเชื่อใจและเชื่อว่าเด็กทุกคนในโลกสมควรที่จะภาคภูมิใจและเป็นตัวของตัวเอง

ติดต่อ คุณสลักจิต