ฐชาภัทร ศรีสุข

Miss Thachapat Srisuk

Head Teacher

About Thachapat (Kru Dao)

ขณะมองย้อนกลับไปที่การศึกษา นักเรียนทุกคนจะจดจำครูของตน ไม่ใช่วิธีการและเทคนิค นี่เป็นสิ่งที่ฉันเติบโตขึ้นมาด้วยความศรัทธาและเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันตั้งเป้าหมายที่จะประกอบอาชีพด้านการศึกษา

ฉันเกิดที่เบนินและเติบโตในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉันแต่งงานและย้ายไปกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2546 ฉันอยากรู้อยากเห็นอยู่เสมอที่จะมองการศึกษาจากมุมมองของเด็ก ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันเรียนปริญญาโทด้านการศึกษา ฉันเริ่มทำงานเป็นครูประจำชั้นก่อนวัยเรียนในปี 2015 ในโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ตอนนี้ฉันย้ายไปที่ แคร์โรลล์ เพรพ ในตำแหน่งหัวหน้าครู หลังจาก 6 ปีของประสบการณ์การสอนแบบลงมือปฏิบัติจริง นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีบทบาทในชีวิตเด็กในช่วงปีแรกที่สำคัญนี้

Contact Thachapat