ฐชาภัทร ศรีสุข

Miss Thachapat Srisuk

Head Teacher

About Thachapat (Kru Dao)

 สวัสดีค่ะ ครูดาวเรียนจบจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เกียรตินิยมคณะบริหารธุรกิจ แต่มีความสนใจในด้านการศึกษาที่แตกต่างจากรูปแบบเดิม ๆ และได้มีโอกาสเป็นครูพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กที่สถาบันของเกาหลีใต้มา8ปีค่ะ จนถึงตอนนี้ครูดาวสอนมาเกือบ10ปี แล้วค่ะ จากประสบการณ์ทำให้ครูดาวได้เห็นพัฒนาการและความน่ารักของเด็กมามากมาย ซึ่งเด็กทุกคนล้วนมีศักยภาพ มีจุดเด่นเป็นของตัวเอง ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้เพียงการสอนแบบเดิม ๆ หรือใช้เพียงแนวทางใดแนวทางหนึ่งเท่านั้น
หน้าที่สำคัญของคุณครูคือการเรียนรู้ การเข้าใจเด็กแต่ละคน และมีวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กได้อย่างถูกต้อง
ดังนั้น ครูดาวจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะทำหน้าที่พัฒนาคุณครูให้มีศักยภาพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็กๆทุกคนค่ะ

Contact Thachapat