Nursery Program โปรแกรมดูแลเด็กน้อย ตั้งแต่อายุ 18 เดือน จนถึงวัยเตรียมอนุบาล

โปรแกรมดูแลเด็กน้อยหรือ Nursery Program เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อดูแลเด็กน้อยตั้งแต่อายุ 18 เดือนจนถึงวัยเตรียมอนุบาล เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเติบโตทางร่างกายและสมองของเด็ก รวมถึงส่งเสริมพัฒนาทักษะทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กด้วย การรับรู้และทำตามคำสั่ง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน

เรามีกิจกรรมที่หลากหลายให้กับเด็ก เช่น กิจกรรมเล่นเพื่อพัฒนาการเคลื่อนไหวของเด็ก  การเดิน การวิ่ง และการกระโดด กิจกรรมเล่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ การวาดรูป การสร้างของจากวัสดุสิ่งของที่มีอยู่ และการเล่นเกมที่ต้องใช้ความคิด 

นอกจากนี้ เรายังมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะทางสังคม เช่น การเล่นกับเพื่อน การเรียนรู้การแบ่งปัน และการฟังเพลง โดยการทำกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์กับผู้อื่น และส่งเสริมความเป็นอยู่ร่วมกันในสังคมของเด็ก

Line: @thelearningcenter
คลิก >>>…
Call 02 591 8848
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email