Thai-American homestay program

Thai-American Homestay Program 2024 

 ซัมเมอร์แคมป์ อเมริกา ปีที่ 14
 
ซัมเมอร์แคมป์ – ซัมเมอร์อเมริกา 2024
โปรแกรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตเหมือนนักเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกา ระยะสั้น 5 อาทิตย์ สำหรับเด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 10-15 ปี ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ได้พัฒนาทักษะภาษาและความเป็นผู้ใหญ่ 
 
📍 จุดเด่นของโปรแกรม
🔸 จัดโปรแกรมโดยครูผู้เชี่ยวชาญ โดยปีนี้เป็นปีที่ 13
ปลอดภัย ไปในเมืองที่เงียบสงบ รายล้อมด้วยธรรมชาติ ฟาร์ม โดยเมืองแมนิทูวอค รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองเล็กที่เหมาะสำหรับสร้างครอบครัวอันดับ 2 ของอเมริกา (จัดลำดับโดยนิตยาสารฟอร์บ) ครอบครัวดี สังคมดี เหมาะสำหรับเด็กและครอบครัว
🔸 เข้าร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนอเมริกันในโรงเรียนอเมริกัน ไม่ใช่สถาบันสอนภาษา นักเรียนจะได้ใช้ภาษาพูดคุยกับเด็กอเมริการุ่นเดียวกัน
🔸 เรียนรู้ทักษะชีวิต ช่วยเหลือตัวเอง การแก้ปัญหา พัฒนาความเป็นผู้ใหญ่ ปรับตัวในบรรยากาศใหม่ สัมผ้สโรงเรียนอเมริกัน เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง
🔸 พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมป์ชาวอเมริกันที่คัดสรรอย่างดี
🔸 ครูผู้ดูแลโครงการเดินทางด้วยตลอดทริปทั้งไปและกลับ พักอยู่ในบริเวณใกล้เคียงคอยให้คำปรึกษาสำหรับเด็ก ครอบครัวไทยและครอบครัวอุปถัมภ์
🔸 ทัวร์ชิคาโก้ เมืองใหญ่ 3 วัน 3 คืน
🔸ดูแลเรื่องการขอวีซ่า กรอกและเตรียมเอกสาร ประสบการณ์กว่า 10 ปี (ระยะรอสัมภาษณ์ 25 วัน) 
 

ค่าธรรมเนียม 6,300 USD (อัตราแลกเปลี่ยน 37 บาท/USD)
Early Bird Special สมัครก่อน 31 ตุลาคม  รับส่วนลด 5,000 บาท

สนใจโปรแกรมของเรา

ติดต่อ / สอบถาม เพิ่มเติม
สถานที่ The Learning Center (อาคาร B ชั้น 3 ติดลานจอดรถ) ตลาดบองมาร์เช่
โทรสอบถาม 063-807-9042

เดือนกันยายนตุลาคม

 • กรอกใบสมัคร
 • นัดสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง
 • ชำระค่ามัดจำ ค่าธรรมเนียมงวดที่ 1 จำนวน 10,000 บาท หลังจากได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการภายใน 7 วัน
 • ผู้ปกครองชำระค่าธรรมเนียม 50% เพื่อรับส่วนลด Early Bird (เมื่อชำระค่าธรรมเนียม ภายใน 31 ตุลาคม )
 • เตรียมเอกสารทำวีซ่าตามที่สถาบันกำหนด (กรณีที่ยังไม่มีวีซ่า)

เดือนพฤศจิกายน

 • นัดตรวจเอกสารตัวจริงทั้งหมดก่อนวันสัมภาษณ์วีซ่า 7 วัน
 • นักเรียนทยอยเข้าสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา
 • ปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ณ วันที่ 30 พฤษจิกายน 
 • ผู้ปกครองชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 
 • ผู้ปกครองแจ้งวันปิดเทอมและวันเปิดเทอมของนักเรียน

เดือนธันวาคม

 • สถาบันทำการจองตั๋วเครื่องบิน
 • สถาบันทำการติดต่อโรงเรียนและโฮสแฟมิลี่
 • สถาบันทำการอัปเดตข้อมูลกับผู้ปกครองทางอีเมล รอบที่ 1

เดือนมกราคม

 • สถาบันทำการอัปเดตข้อมูลกับผู้ปกครองทางอีเมล รอบที่ 2 เกี่ยวกับวันเดินทาง เที่ยวบินและสายการบิน
 • ผู้ปกครองที่ต้องการรับนักเรียนที่ประเทศอเมริกาแจ้งความจำนงต่อสถาบัน

เดือนกุมภาพันธ์

 • สถาบันทำการอัปเดตข้อมูลกับผู้ปกครองทางอีเมล รอบที่ 3

เดือนมีนาคม

 • สถาบันนัดหมายวันประชุมผู้ปกครอง ผู้ปกครองอย่างน้อย 1 ท่าน ต่อนักเรียน 1 คน ต้องเข้าร่วมประชุม
 • สถาบันแจกแจงรายละเอียดของทริป ยืนยันวันเดินทาง ครอบครัวอุปถ้มป์และโรงเรียนของนักเรียนทุกคน
 • สถาบันนัดหมายวัน Overnight Camp สำหรับนักเรียน นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม
 • ออกเดินทางไปยัง Manitowoc, Wisconsin, USA.

Dowlaod here…

 1. ค่าธรรมเนียมทั้งหมด 6,300 USD รวมค่าใช้จ่ายดังนี้
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ชิคาโก
 • การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ตลอดโครงการ ตามกิจกรรมที่โครงการจัดขึ้น
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ ตลอดการเดินทาง
 • ที่พักอาศัยตลอดการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนตลอดการเดินทาง

ค่าธรรมเนียมนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำวีซ่า และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ไม่รวมค่ากระเป๋าน้ำหนักเกิน ค่าใช้จ่ายค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบิน หากนักเรียนมีความจำเป็นต้องกลับก่อนกำหนด

 1. การชำระเงิน แบ่งเป็น 2 แบบดังนี้

2.1 สำหรับผู้สมัครช่วง Early Bird (ส่วนลด 5,000 บาท)

 • งวดที่ 1

ชำระ 10,000 บาท หลังจากได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการ ภายในเวลา 7 วัน

 • งวดที่ 2

ชำระก่อนวันที่ 31 ตุลาคม  จำนวน 50% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 • งวดที่ 3

ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2.2 สำหรับผู้สมัครหลังวันที่ 30 ตุลาคม 

    งวดที่ 1

     ชำระ 10,000 บาท หลังจากได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการ ภายในเวลา 7 วัน

 • งวดที่ 2 ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน

เงื่อนไขการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ และการคืนเงิน

 • ยกเลิกก่อนวันที่ 20 ธันวาคม 

เมื่อนักเรียนยกเลิกการเดินทางก่อนวันที่ 20 ธันวาคม สถาบันคืนเงิน 85% จากราคาค่าธรรมเนียมทั้งหมด 6,300 USD

 • ยกเลิกก่อนวันที่ 15 มกราคม 

เมื่อนักเรียนยกเลิกการเดินทางก่อนวันที่ 15 มกราคม สถาบันคืนเงิน 50% จากราคาค่าธรรมเนียมทั้งหมด 6,300 USD

 • ยกเลิกการเดินทางหลังวันที่ 31 มกราคม 

เมื่อนักเรียนยกเลิกการเดินทางหลังวันที่ 31 มกราคม สถาบัน งดคืนเงินทุกกรณี

Dowlaod here…

 1. หนังสือเดินทางนักเรียนต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกเดินทาง หากนักเรียนไม่มีหนังสือเดินทางหรือเหลือจำนวนวันไม่พอ ให้เริ่มจากการทำหนังสือเดินทางใหม่ก่อน
 2. 2. ส่งสำเนาเอกสารดังต่อไปนี้
  – หนังสือเดินทาง
  – หนังสือเดินทางที่มีวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา (ถ้ามี)
  – บัตรประชาชนบิดา, มารดา
  – บัตรประชาชนนักเรียน
  – หนังสือเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุลนักเรียน (ถ้ามี)
  – ทะเบียนบ้านของนักเรียน
  – ทะเบียนบ้านบิดาและมารดา
  – รูปถ่ายพื้นหลังสีขาวขนาดสองนิ้ว สามารถถ่ายเองได้ด้วยกล้องที่มีความคมชัดในเวลากลางวัน
  – ประวัติการเดินทางของนักเรียนในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (ระบุประเทศและระยะเวลาเดินทาง)
  – ประวัติการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาทุกครั้งของนักเรียน วันที่เดินทาง ระยะเวลา (วัน)
 3. ทางสถาบันกรอกแบบฟอร์ม DS160 ให้นักเรียน เมื่อกรอกเอกสารเสร็จแล้ว ผู้ปกครองตรวจความถูกต้อง
 4. ผู้ปกครองนำใบชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าจากสถาบันไปชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา (160 USD) หากไม่สะดวกไปชำระเอง ทางสถาบันสามารถชำระแทนได้
 5. ทางสถาบันนัดวันสัมภาษณ์ให้กับนักเรียน ปัจจุบันระยะเวลารอสัมภาษณ์ 25 วัน
 6. ผู้ปกครองเตรียมเอกสารตัวจริงให้ครบถ้วนตามที่สถาบันกำหนด
 7. ผู้ปกครองนำเอกสารตัวจริงทั้งหมดเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนวันนัดสัมภาษณ์ 10 วัน ทดลองถามตอบคำถาม
 8. สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาที่สถานทูตอเมริกา ถนนวิทยุ โดยมีผู้ปกครองอย่างน้อย 1 คนเข้าสัมภาษณ์ด้วย สำหรับนักเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปี ไปก่อนเวลานัดอย่างน้อย 30 นาที (ไม่สามารถเปลี่ยนวันได้)
 9. 9. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการสัมภาษณ์ทันทีหลังสัมภาษณ์ หนังสือเดินทางของนักเรียนจะถูกเก็บไปแล้วนำส่งกลับมาพร้อมวีซ่าทางไปรษณีย์

Dowlaod here…

ช่วยเราประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

แท็กที่เกี่ยวข้อง

#Homestay #ThaiAmericanHomestay #HomestayProgram #ปิดเทอม #กิจกรรมสำหรับเด็ก #อเมริกา #นักเรียนแลกเปลี่ยน #การเรียนรู้ #โรงเรียน #education #School #ภาษาอังกฤษ #English #kids #Exchangestudent #kidsactivities  #learning #preschool #afterschool

As Loy Krathong approaches, our students delve into a captivating journey of learning about water pollution, the historical evolution of Thai culture, and the significance of this beautiful festival. Under the guidance of K.Pat, our Art Club leader, interested students have been passionately engaging in process art.

The journey begins with discussions on the messages we wish to convey through our artwork. We explore how art can be a powerful medium to evoke emotions and share a collective message. After careful consideration, we collectively decide on the themes and concepts for our art pieces.

Despite having only a week to work on our creations, our students have produced an array of creative and unique pieces. Working on large canvases initially intimidated some, but with courage, perseverance, and the support of their peers, they overcame their initial nervousness.

Our students learned valuable lessons during this artistic process. They discovered the importance of self-reflection, identifying areas for improvement in their work. Giving and receiving constructive feedback from friends became an essential part of the creative journey, preparing them to handle feedback graciously in the future.

Mistakes were embraced as opportunities for innovation, demonstrating that errors can enhance creativity. The pride our students feel as their artworks prepare to be showcased to a wider audience is truly palpable.

If you’re interested in acquiring a piece of our students’ creativity, please reach out to our school office. They will be delighted to connect you with these budding artists.

#StudentArt #LoyKrathong #CreativityInEducation