𝐂𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥 𝐏𝐫𝐞𝐩 𝐒𝐭𝐚𝐟𝐟 𝐒𝐩𝐨𝐭𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭! EP.2

𝐂𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥 𝐏𝐫𝐞𝐩 𝐒𝐭𝐚𝐟𝐟 𝐒𝐩𝐨𝐭𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭! EP.2

วันนี้พามาตามติดชีวิตครูโฮมรูม (ครูประจำชั้น) มาดูว่าในวันนึงครูประจำชั้นทำหน้าที่อะไรบ้าง เด็กใช้ชีวิตและเรียนอย่างไร ความสนุก ความวุ่นวาย ความน่ารัก แบบไหน มาดูกันค่ะ