คู่มือผู้ปกครอง Parent Handbook 2022

เรียนท่านผู้ปกครองนักเรียนแคร์โรลล์ เพรพ ปีการศึกษา 2565/2022 ทุกท่าน
ท่านสามารถอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาใน คู่มือผู้ปกครอง นี้ ก่อนเข้าปฐมนิเทศน์ในวันพรุ่งนี้

12.00-12.30 ลงทะเบียนเข้างาน รับแฟ้มเอกสารของนักเรียน
12.30-13.00 กล่าวต้อนรับทุกครอบครัวและรายงานความคืบหน้าของอาคารเรียนที่จะเปิดใช้วันจันทร์ที่ 30 พ.ค. นี้
13.00-14.00 ฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวมาโรงเรียน สิ่งที่ต้องเตรียม กฎ ระเบียบการอยู่ร่วมกัน (อ้างอิงจากคู่มือผู้ปกครอง)
14.00-15.00 ผู้ปกครองทำความรู้จักกับคุณครูประจำกลุ่มของบุตรหลาน รับเสื้อนักเรียน ถุงเท้า ซื้อหนังสือ หรือบริการซักรีดเครื่องนอน