Benefits of an Online Learning

ไหนๆ ก็ไปโรงเรียนไม่ได้แล้ว ทางเลือกเดียวที่มี คือ การเรียนออนไลน์ แน่นอนมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก แต่มันคือสิ่งที่เราเรียนได้ ทำได้ ณ ขณะนี้ โลกกำลังหมุนไป และเราทุกคนต้องปรับตัว

เรามาอ่านข้อดีของการเรียนออนไลน์กันค่ะ

1. ช่วยทำให้ชีวิตเด็กมีกิจวัตร
ในขณะที่วันในแต่ละวันโดยทั่วไปของเด็กๆช่วงที่ไม่ได้ไปโรงเรียนอาจจะสะเปะสะปะ กินๆ นอนๆ เมื่อมีชั้นเรียน Online เพิ่มเข้ามา เวลาเรียนก็เป็นจุดที่ทำให้เด็กๆ ต้องลุกมาเตรียมตัว เตรียมพื้นที่ เพื่อเรียน Online ในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยส่วนใหญ่เราจึงพยายามที่จะเลือกเวลาเดียวกันในแต่ละวัน เมื่อเด็กมีตารางกิจวัตร เด็กจะรู้สึกปลอดภัย รู้สึกว่าชีวิตคาดเดาได้ มั่นคง

2. ได้เข้าสังคม
เนื่องจากเด็กๆ ในช่วงนี้ไม่ได้ออกไปพบปะผู้คน โดยเฉพาะการพบเจอเด็กวัยเดียวกัน ชั้นเรียนแบบกลุ่ม จึงเป็นที่ที่เด็กๆ ได้เจอเพื่อนและคุณครู บุคคลภายนอกบ้าง

3. พัฒนาทักษะ ความมั่นใจ
เมื่อเด็กได้รับการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัย ไม่ว่าจะเกี่ยวตัวเลข อักษร เรื่องเล่ารอบโลก การฝึกทำกิจกรรมที่ใช้มือ ใช้ตา ต่างๆ และการดูแลตัวเอง สามารถเพิ่มทักษะให้กับนักเรียนได้ โดยเฉพาะเมื่อคุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วม พูดคุย อธิบายเพิ่มเติมหลังจากการเรียนการสอนเสร็จสิ้น

4. ได้ทักษะการใช้เทคโนโลยี การเรียนผ่านหน้าจอ
การเรียน Online เป็นเรื่องใหม่สำหรับเด็ก โดยปกติเด็กวัยอนุบาลมักไม่เคยเรียนออนไลน์มาก่อน ดังนั้นในช่วงนี้ จึงเป็นโอกาสให้เด็กเล็กได้ลองใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ฝึกการโฟกัสที่หน้าจอเวลาที่คุณครูสอน การรอคิวในการตอบคำถาม การใช้โปรแกรม ซึ่งเป็นทักษะให้เขาพร้อมสำหรับโลกในวันข้างหน้า เปิดโลกของการเรียนรู้ให้กว้างขึ้น และพร้อมกับสิ่งใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

การเรียนการสอนช่องทาง Online ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่แคร์โรลล์ เพรพ สามารถช่วยให้นักเรียนของเรามีกิจกรรมทำในช่วงของการกักตัว ปัจจุบัน นักเรียนและครอบครัวที่สนใจและสะดวกเรียน Online โดยจัดเป็นกลุ่มเล็กๆ 3-5 คน นักเรียนจะเข้าชั้นเรียนวันละ 1 ครั้ง ครั้งละประมาณ 30 นาที โดยคุณครูส่งอุปกรณ์ที่จำเป็น แบบฝึกหัดไปให้ที่บ้าน นักเรียนที่ไม่สะดวก ไม่จำเป็นต้องเข้าเรียน นักเรียนที่ต้องการเรียนเพิ่ม คุณครูจัดดูตารางที่สามารถเพิ่มให้ได้ พยายามปรับตามความเหมาะสม และความต้องการของนักเรียนและครอบครัว

เป้าหมายของการเรียน Online ของเรา คือ เพื่อให้นักเรียนๆ ที่กำลังเบื่อ ได้เจอเพื่อนๆ และคุณครู มีกิจกรรมทำในช่วงกักตัว ได้ลองฝึกการนั่งเรียนผ่านหน้าจอ ส่วนเป้าหมายทางวิชาการเป็นเป้าหมายรอง

จากประสบการณ์ คุณครูพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ปรับตัวได้ดีกับการเรียน Online นักเรียนอายุ 4 ปีขึ้นไป หรือนักเรียนที่เคยมาเรียนที่โรงเรียนกับคุณครูมาก่อนแล้ว สามารถโฟกัสกับบทเรียนได้นาน ถามตอบคำถาม มีส่วนร่วมในบทเรียน เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ดี การเรียนแบบได้เจอตัวกันจริงๆ ก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้ของเด็ก เพราะเด็กเล็ก อยากเรียนรู้กับคนที่มีสัมพันธ์ด้วย เพราะอยากสื่อสาร อยากพูดคุย จึงให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ทุกคนทำได้ตอนนี้ คือ แก้ไข ปรับตัวกับสถานการณ์ตรงหน้า และมองหาสิ่งดีๆ จากสถานการณ์นี้