CPR FIRST AID TRAINING สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แบบไม่ทันตั้งตัว และเรามีเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นที่จะช่วยเหลือลูกหลานหรือคนใกล้ตัวของเรา คอร์สฝึก CPR FIRST AID TRAINING จาก BEAT x Carroll Prep

The Learning Center จัดให้ถึงที่ 2 รอบ วันธรรมดาและวันอาทิตย์

  • วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน เวลา 10.00-16.00 น.
  • วันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฏาคม เวลา 10.00-16.00 น.

ราคาต่อ 1 คน 1,700 บาท

Early Bird Special 10 ท่านแรก ราคา 1,590 บาท/คน/กลุ่ม สมัครพร้อมกันสองคนเหลือเพียง 3,000 บาท
สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเรียนวันอาทิตย์ ไม่มีคนดูแลบุตรหลาน The Learning Center มีบริการ Day Care และ Premium Class เรียนภาษาผ่านกิจกรรม ตลอดวัน


  • ระยะเวลาการอบรม 6 ชั่วโมง
  • จำนวนผู้เข้าอบรมในคลาส 35 ท่าน
  • ได้รับประกาศนียบัตรทันทีในวันอบรม
  • หัวข้ออบรมครอบคลุม 35 หัวข้อ
  • วิทยากรได้รับการรับรองการเป็นผู้สอนการช่วยฟื้นฟื้นคืนชีพและการปฐมพยาบาลในเหตุฉุกเฉินจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและ American Heart Association (สมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐรัอเมริกา)
  • อุปกรณ์ฝึกทันสมัยครบถ้วน เพียงพอต่อการฝึก

ติดต่อ LINE : @thelearningcenter โทร 02-591-8848