CPR Parent Training

คอร์สฝึก 𝐂𝐏𝐑 𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓 𝐀𝐈𝐃 𝐓𝐑𝐀𝐈𝐍𝐈𝐍𝐆 จาก 𝐁𝐄𝐀𝐓 𝐱 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥 𝐏𝐫𝐞𝐩 การช่วยเหลือผู้ใหญ่และเด็กเมื่ออาหารติดคอ, จมน้ำ, หยุดหายใจ, CPR อย่างมีคุณภาพ วิทยากรได้รับการรับรองการเป็นผู้สอนการช่วยฟื้นคืนชีพและการปฐมพยาบาลในเหตุฉุกเฉินจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและ American Heart Association (สมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา)