Snake Camp 16 July 2022

เด็กๆ มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าถาม ยกมืออยากจับงูกันใหญ่เลยค่ะ 

เรียนผ่านสิ่งที่น่าสนใจผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งเป็นวิธีที่เด็กใช้เรียนรู้ ประสบการณ์ทำให้เด็กๆ เข้าใจในทุกมุมมอง และใช้ต่อยอดในการเรียนรู้สิ่งอื่นๆได้