Q&A เวลารับ-ส่งนักเรียน การส่งเร็วและการรับนักเรียนช้า

วันที่ 30 พฤษภาคมนี้ โรงเรียนจะมีการเปิดใช้อาคารใหม่เป็นครั้งแรก จำนวนนักเรียนและผู้ปกครองที่มากขึ้น ทำให้เราเตรียมตัวสำหรับการจราจรที่อาจติดขัด ลดการเสียเวลาบนท้องถนน โดยเบื้องต้นโรงเรียนได้แบ่งเวลาส่งและเวลารับนักเรียนออกเป็น 2 รอบ

ในวันปฐมนิเทศผู้ปกครองที่ผ่านมา แต่ละครอบครัวได้เลือกเวลารับส่งของตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยปัจจุบันเราได้ทดลองแบ่งเป็น

ช่วงเช้า 08:00-08:30 และ 08:30-08:50
ช่วงเย็น 15:00-15:30 และ 15:30-16:00

ผู้ปกครองที่ต้องการสลับรอบรับส่งนักเรียน สามารถติดต่อที่ครูประจำชั้นผ่านทาง Seesaw หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา


บริการดูแลก่อนเข้าเรียน เกิดขึ้นเมื่อนักเรียนถูกส่งให้กับคุณครูระหว่างเวลา 07:00-07:59 น. และรับนักเรียนกลับตั้งแต่เวลา 16:01-17:00

ส่งเวลา 07:00-07:59 น. ค่าบริการรอบละ 100 บาท

รับเวลา 16:01-17:00 น. มีค่าบริการรอบละ 100 บาท สามารถชำระค่าบริการแบบเหมาเทอมได้ที่ 02-954-2168

The Learning Center by Carroll Prep เป็นผู้รับนักเรียนและพานักเรียนไปยังศูนย์การเรียนที่ ชั้น 3 อาคาร B (อาคารเก่าของแคร์โรลล์ เพรพ) ผู้ปกครองที่รับนักเรียนกลับตั้งแต่ 16.01 น. เป็นต้นไป จะรับนักเรียนที่อาคาร B ห้อง B303/2

รับนักเรียน “หลัง” เวลา 17:00 น. ค่าบริการรอบละ 500 บาท/ครั้ง ในชั้นเรียนจะมีการทำกิจกรรมคละภาษาและทักษะแบบโปรเจค สามารถชำระเหมาเป็นรายเทอมได้ และมีส่วนลด 10% สำหรับนักเรียนแคร์โรลล์ เพรพ
*นักเรียนที่ต้องการเรียนเสริม สามารถสมัครเรียนรายเทอมกับ The Learning Center ได้ โดยมีชั้นเรียนผ่านกิจกรรมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น.


ตัวอย่าง

น้อง A คุณพ่อมาส่งเวลา 07:45 น. ตอนเช้า และรับนักเรียน 15:30 ในตอนเย็น
ค่าบริการดูแลตอนเช้า = 100฿
ค่าดูแลหลังเลิกเรียน = 0 ฿
คุณพ่อรับนักเรียนที่อาคารใหม่ด้วยการวนรถรับ หรือจอดรถแล้วเดินมารับที่อาคารใหม่ (G)


ตัวอย่าง
น้อง B คุณแม่มาส่งเวลา 08:10 น. และรับนักเรียนเวลา 16:30 น.
ค่าบริการดูแลตอนเช้า = 0฿
ค่าดูแลหลังเลิกเรียน = 100 ฿
คุณแม่รับนักเรียนที่อาคารเก่า B ชั้น 3


ตัวอย่าง

น้อง C คุณป้ามาส่งเวลา 07:30 น. และรับนักเรียน 17:30 น.
ค่าบริการดูแลตอนเช้า = 100฿
ค่าดูแลหลังเลิกเรียน = 450 ฿
คุณป้ารับนักเรียนที่อาคารเก่า B ชั้น 3


จุดรับนักเรียนสำหรับทุกระดับชั้น และ จุดส่งนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ – อนุบาล 2 (K0-K2)
จุดส่งนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และระดับประถม คุณครูจะยืนรอตรงนี้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 09.00 น. นักเรียนที่มาโรงเรียนก่อนและหลังเวลาดังกล่าว ผู้ปกครองจอดรถและนำนักเรียนส่งที่ห้องเรียนเองที่อาคารเรียนชั้น 2
นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และระดับประถม จะเดินตามเส้นทางที่โรงเรียนติดสติกเกอร์ไว้ไปยันอาคารเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลตามจุดที่กำหนดไว้ตลอดทาง

สำหรับอาทิตย์แรกของการเปิดเรียน ผู้ปกครองหลายคนเลือกที่จะจอดรถเพื่อส่งนักเรียนด้วยตนเองที่อาคารเรียน ชั้น 2 ซึ่งสามารถทำได้เช่นกัน