Parent Masterclass เรียนรู้การจับดินสอให้ถูกต้องสำหรับเด็กอนุบาล

การจับดินสอให้ถูกต้องไม่ใช่แค่ช่วยให้เด็กเขียนได้ แต่การจับสามนิ้วที่ถูก จะช่วยให้เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้แรงน้อย และสามารถเขียนได้นาน ทำให้เด็กสามารถใช้สมาธิถ่ายทอดสิ่งที่อยากสื่อสารออกมาได้หมด ซึ่งการจะจับสามนิ้วได้นั้น เด็กๆ ต้องมีกล้ามเนื้อ นิ้วมือ ที่แข็งแรงพอ นอกจากทางโรงเรียนจะสอนให้เด็กๆได้ฝึกการจับ เขียน แล้ว ทางบ้านผู้ปกครองหากมีเวลา สามารถสอนเด็กๆได้ตามแต่โอกาสและหากเด็กๆไม่สามารถทำได้เราจะไม่บังคับ มันสำคัญมากที่เราจะไม่เร่งรัดให้จับสามนิ้วเร็วเกินไป ควรจะสนับสนุนให้จับตามขั้นตอนพัฒนาการ ไม่ข้ามขั้น ถ้าลูกจับเองได้ก็แล้วไป

เรียนรู้การจับดินสอให้ถูกต้องสำหรับเด็กอนุบาล
การที่กล้ามเนื้อเล็กๆ นี้จะแข็งแรงได้ กล้ามเนื้อใหญ่่ๆต้องแข็งแรงก่อน กล้ามเนื้อที่อยู่ใกล้กลางลำตัวจะพัฒนาก่อน ดังนั้นเด็กต้องพัฒนาการขยับไหล่ แขน ข้อมือ มือ แล้วจึงมานิ้ว จะเริ่มเห็นแล้วว่าการวิ่งเล่น ปีนป่ายที่สนามสำคัญ นอกจากนั้นก็คือการทำกิจกรรมที่ใช้นิ้วมือเยอะๆ หลากหลากกิจกรรม อยู่จะมาบังคับให้จับสามนิ้วเลยไม่ได้ ต้องพัฒนากล้ามเนื้อต่างๆก่อน
มันสำคัญมากที่เราจะไม่เร่งรัดให้จับสามนิ้วเร็วเกินไป ควรจะสนับสนุนให้จับตามขั้นตอนพัฒนาการ ไม่ข้ามขั้น ถ้าลูกจับเองได้ก็แล้วไป
เด็กไทยเยอะมาก จับดินสอไม่ถูก ทั้งโรงเรียนวิชาการและบูรณาการ เพราะเด็กในห้องเรียนเยอะ ครูไม่สามารถตรวจดูให้ได้ และที่ยิ่งกว่านั้นคือ บางส่วนยังไม่รู้ ว่ามีด้วยหรอ จับแบบที่ถูก
แน่นอนว่าทุกคนมีพัฒนาการที่ช้าเร็วแตกต่างกัน แต่เราก็ยังควรต้องนำเสนอ สนับสนุน ให้เด็กได้ลอง ได้ใช้ ตามพัฒนาการ อย่าเอาคำว่าบูรณาการมาปิดกันเด็กจากสิ่งที่เขาสมควรได้รับ เราต้องยอมรับว่าเราละเลย เราไม่ได้ศึกษา หรือเห็นความสำคัญของมัน แล้วรีบแก้ไข
วันละ 1-2 ชั่วโมง สนับสนุนให้เด็กๆช่วยเหลือตัวเองเท่าที่ทำได้ให้มากที่สุด และนำเสนอกิจกรรมใช้มือ ใช้นิ้ว ใช้แขนทุกๆ วัน
.
ผล คือ เด็กทำได้ จับได้ตามวัย พออายุ 4.5 ขวบ เขาจะจับได้ใกล้เคียงสามนิ้ว แล้วเราก็ช่วยดันนิ้วให้เข้าทีเวลาฝึกเขียน นิดๆ หน่อยๆ พอ 5-6 ขวบ เด็กจับถูกพอดีค่ะ
ที่มาบางส่วนของบทความ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email