Talk With Teacher : Ep1.

ไลฟ์ เเชร์ พูดคุย ในหัวข้อ LIVE : คุยกับครูแพท ลูกใกล้เข้าเรียน, กังวลลูกร้องไห้? พ่อแม่ควรเตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมกับวันสำคัญ และเคล็ดลับอื่นๆ อีกมากมาย