สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วง 2 อาทิตย์แรก

ขอต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองเข้าสู่การเริ่มต้นภาคการศึกษาปี 2023 ที่ Carroll Prep!

ในช่วงสัปดาห์แรกของภาคการศึกษานี้ Carroll Prep จะดำเนินขั้นตอนการประเมินแบบเดียวกับปีที่แล้วเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงใดๆของนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน การประเมินนี้จะช่วยให้เรามีข้อมูลสำหรับพูดคุยกับผู้ปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียนปัจจุบันและตั้งเป้าหมายสำหรับภาคเรียนที่จะมาถึง

เพื่อให้แน่ใจว่ามีเป้าหมายที่คุณครูตั้งให้นักเรียนแต่ละคนสอดคล้องกับเป้าหมายของผู้ปกครอง แคร์โรลล์ เพรพ สนับสนุนให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเป้าหมายดังกล่าวกับคุณครูที่ปรึกษา เมื่อมีความไม่สอดคล้องกัน คุณครูจะนำความคิดเห็นของผู้ปกครองเข้าปรึกษากับผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเพื่อดูความเป็นไปได้เพิ่มเติมและหาเป้าหมายร่วมกันในที่สุด

เมื่อกำหนดเป้าหมายของการเรียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ปกครองจะติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนผ่านแอปพลิเคชัน Seesaw ครูจะอัปเดตเกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ บางครั้งครูอาจต้องการความช่วยเหลือจากครอบครัวเพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ร่วมกัน 


แคร์โรลล์ เพรพ เชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างครอบครัว โรงเรียน และนักเรียนมีความสำคัญต่อความสำเร็จทางการศึกษา จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองในการสนับสนุนพัฒนาการของนักเรียนด้วย

นอกจากการติดตามพัฒนาการของนักเรียนจะทำให้ผู้ปกครองรับทราบความเป็นไปของลูกแล้ว ก็ยังเป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพของวิธีการสอนและการเรียนรู้ของโรงเรียนด้วย ด้วยวิธีการเรียนการสอน การจัดการห้องเรียนที่แตกต่าง ผู้ปกครองอาจมีความกังวลเกี่ยวกับผลลัพธ์ ขอให้ผู้ปกครองติดตามดูจากพัฒนาการนักเรียน เมื่อนักเรียนพัฒนาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน โปรดไว้ใจให้นักการศึกษา ครู นักวิชาการ เป็นผู้จัดการการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนต่อไป

ด้วยประสบการณ์ด้านการศึกษากว่า 30 ปี  Carroll Prep ยังคงมุ่งมั่นที่จะมอบการศึกษาที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับเด็กตามวิสัยทัศน์ที่คงเดิมเสมอมา

อ่าน ทำไมเด็กต้องนอนกลางวัน 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp