Baby-led weaning ให้ลูกกินเองตั้งแต่มื้อแรก

Baby-led Weaning BLW

Baby Led Weaning (BLW) คือ การให้ลูกกินอาหารเองด้วยอาหารเดียวกันกับพ่อแม่ สำหรับเด็กเล็กเรามักจะแยกอาหารออกมาแบ่งให้ลูกก่อนปรุง ทำให้นุ่มขึ้น โดยปกติแล้วเด็กที่กินอาหารเองแบบนี้จะไม่ได้กินอาหารเหลวหรือถูกป้อนด้วยช้อนเลย

เด็กกินเวลาเดียวกับทุกคนในครอบครัวและกินด้วยตนเอง พ่อแม่มีหน้าที่กำหนดว่านำเสนออาหารอะไร เด็กเลือกว่าจะกินหรือไม่ กินเท่าไหร่ กินช้าหรือเร็วแค่ไหนด้วยตัวเอง เด็กได้เรียนรู้รสชาติ ลองสัมผัสพื้นผิวของอาหารชนิดต่างๆ มื้ออาหารที่ไร้ความกดดันหรือถูกบังคับ เด็กจะเป็นผู้กำหนดลดสัดส่วนของนมและอาหารเอง โดยส่วนใหญ่ก็หลัง 1 ขวบ เด็กจะกินอาหารมากกว่านมเองโดยอัตโนมัติ 


BLW Baby-led weaning ดีอย่างไร

 

1. ง่ายและสะดวก
2. เด็กไม่ถูกกดดันให้กิน เด็กได้รับอิสระและรู้สึกว่าตนเองได้ความไว้วางใจว่าตัวเขาเองรู้ว่าจะกินอะไร กินเท่าไหร่ ทำให้ความเครียดบนโต๊ะอาหารลดลงสำหรับทุกคน นั่นทำให้เราเจริญอาหารขึ้น
3. เด็กกินเอง ดังนั้นพ่อกับแม่ก็ได้กินด้วย พ่อแม่ได้เวลาผ่อนคลายและกินอาหารร่วมกับผู้อื่น
4. เด็กพัฒนาการกำกับควบคุมตนเอง ส่งผลให้เด็กที่ BLW  จะมีค่า BMI ในเกณฑ์ดี ไม่อ้วน การกินนี้คล้ายกับการกินนมแม่จากเต้า เป็นการกินแบบธรรมชาติ
5. งานวิจัยพบกว่าการให้เลือกอาหารเอง ส่งผลให้เด็กที่น้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น
6. เด็กได้เรียนรู้การกินอาหารอย่างปลอดภัย เรียนรู้ที่จะเคี้ยวก่อน แล้วค่อยกลืน
7. เด็กเรียนรู้ผิวสัมผัสของอาหาร รสชาติ ขนาด และรูปร่างของอาหาร
8. เด็กได้พัฒนาการทำงานประสานกันของมือและตา เรียนรู้การจับอาหาร และบังคับอาหารเข้าปาก การใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้หยิบอาหาร ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือ
9. เด็กเรียนรู้วิธีการกิน เรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร ผ่านการมองและทำตามพ่อแม่

อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ BABY-LED WEANING?

เข้าร่วม CPS MOM CLUB วันที่ 8 มิถุนายน นี้ ในหัวข้อ Baby-Led Weaning (BLW) ฟรี

Join Our Community & Events!
If you have more than one child, separate their names with "/" like this: [Child's Name 1] / [Child's Name 2]
If you have more than one child, separate their ages with "/" like this: [Child's Age 1] / [Child's Age 2]
JULY 2024