Thai-American homestay program

Thai-American Homestay Program 2024

(Summer America)
 
 ซัมเมอร์แคมป์ อเมริกา ปีที่ 14 
 
Summer America ซัมเมอร์แคมป์ – ซัมเมอร์อเมริกา 2024
โปรแกรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตเหมือนนักเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกา ระยะสั้น 5 อาทิตย์ สำหรับเด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 10-15 ปี ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ได้พัฒนาทักษะภาษา ทักษะชีวิต ดูแลตนเอง เสริมสร้างความเป็นผู้ใหญ่ 
 
📍 จุดเด่นของโปรแกรม
🔸 จัดโปรแกรมโดยครูผู้เชี่ยวชาญ โดยปีนี้เป็นปีที่ 14
ปลอดภัย ไปในเมืองที่เงียบสงบ รายล้อมด้วยธรรมชาติ ฟาร์ม โดยเมืองแมนิทูวอค รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองเล็กที่เหมาะสำหรับสร้างครอบครัวอันดับ 2 ของอเมริกา (จัดลำดับโดยนิตยาสารฟอร์บ) ครอบครัวดี สังคมดี เหมาะสำหรับเด็กและครอบครัว
🔸 เข้าร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนอเมริกันในโรงเรียนอเมริกัน ไม่ใช่สถาบันสอนภาษา นักเรียนจะได้ใช้ภาษาพูดคุยกับเด็กอเมริการุ่นเดียวกัน
🔸 เรียนรู้ทักษะชีวิต ช่วยเหลือตัวเอง การแก้ปัญหา พัฒนาความเป็นผู้ใหญ่ ปรับตัวในบรรยากาศใหม่ สัมผ้สโรงเรียนอเมริกัน เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง
🔸 พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมป์ชาวอเมริกันที่คัดสรรอย่างดี 
🔸 ครูผู้ดูแลโครงการเดินทางด้วยตลอดทริปทั้งไปและกลับ พักอยู่ในบริเวณใกล้เคียงคอยให้คำปรึกษาสำหรับเด็ก ครอบครัวไทยและครอบครัวอุปถัมภ์
🔸 ทัวร์ชิคาโก้ เมืองใหญ่ 3 วัน 3 คืน
🔸 เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีแพลนศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา
🔸ดูแลเรื่องการขอวีซ่า กรอกและเตรียมเอกสาร ประสบการณ์กว่า 10 ปี (ระยะรอสัมภาษณ์ 25 วัน) 
 

ค่าธรรมเนียม 6,300 USD (อัตราแลกเปลี่ยน 37 บาท/USD)
Early Bird Special สมัครก่อน 31 ตุลาคม รับส่วนลด 5,000 บาท

 

สนใจโปรแกรมของเรา

ติดต่อ / สอบถาม เพิ่มเติม
The Learning Center by Carroll Prep (อาคาร B ชั้น 3 ติดลานจอดรถ) ตลาดบองมาร์เช่
โทรสอบถาม 02-954-2168

เดือนกันยายนตุลาคม

 • กรอกใบสมัคร
 • นัดสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง
 • ชำระค่ามัดจำ ค่าธรรมเนียมงวดที่ 1 จำนวน 10,000 บาท หลังจากได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการภายใน 7 วัน
 • ผู้ปกครองชำระค่าธรรมเนียม 50% เพื่อรับส่วนลด Early Bird (เมื่อชำระค่าธรรมเนียม ภายใน 31 ตุลาคม)
 • เตรียมเอกสารทำวีซ่าตามที่สถาบันกำหนด (กรณีที่ยังไม่มีวีซ่า)

เดือนพฤศจิกายน

 • นัดตรวจเอกสารตัวจริงทั้งหมดก่อนวันสัมภาษณ์วีซ่า 7 วัน
 • นักเรียนทยอยเข้าสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา
 • ปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ณ วันที่ 30 พฤษจิกายน
 • ผู้ปกครองชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน
 • ผู้ปกครองแจ้งวันปิดเทอมและวันเปิดเทอมของนักเรียน

เดือนธันวาคม

 • สถาบันทำการจองตั๋วเครื่องบิน
 • สถาบันทำการติดต่อโรงเรียนและโฮสแฟมิลี่
 • สถาบันทำการอัปเดตข้อมูลกับผู้ปกครองทางอีเมล รอบที่ 1

เดือนมกราคม

 • สถาบันทำการอัปเดตข้อมูลกับผู้ปกครองทางอีเมล รอบที่ 2 เกี่ยวกับวันเดินทาง เที่ยวบินและสายการบิน
 • ผู้ปกครองที่ต้องการรับนักเรียนที่ประเทศอเมริกาแจ้งความจำนงต่อสถาบัน

เดือนกุมภาพันธ์

 • สถาบันทำการอัปเดตข้อมูลกับผู้ปกครองทางอีเมล รอบที่ 3

เดือนมีนาคม

 • สถาบันนัดหมายวันประชุมผู้ปกครอง ผู้ปกครองอย่างน้อย 1 ท่าน ต่อนักเรียน 1 คน ต้องเข้าร่วมประชุม
 • สถาบันแจกแจงรายละเอียดของทริป ยืนยันวันเดินทาง ครอบครัวอุปถ้มป์และโรงเรียนของนักเรียนทุกคน
 • ออกเดินทางไปยัง Manitowoc, Wisconsin, USA. ช่วงสิ้นเดือนมีนาคมหรือต้นเมษายน
 1. ค่าธรรมเนียมทั้งหมด 6,300 USD รวมค่าใช้จ่ายดังนี้
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ชิคาโก
 • การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ตลอดโครงการ ตามกิจกรรมที่โครงการจัดขึ้น
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ ตลอดการเดินทาง
 • ที่พักอาศัยตลอดการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนตลอดการเดินทาง

ค่าธรรมเนียมนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำวีซ่า และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ไม่รวมค่ากระเป๋าน้ำหนักเกิน ค่าใช้จ่ายค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบิน หากนักเรียนมีความจำเป็นต้องกลับก่อนกำหนด

 1. การชำระเงิน แบ่งเป็น 2 แบบดังนี้

2.1 สำหรับผู้สมัครช่วง Early Bird (ส่วนลด 5,000 บาท)

 • งวดที่ 1

ชำระ 10,000 บาท หลังจากได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการ ภายในเวลา 7 วัน

 • งวดที่ 2

ชำระก่อนวันที่ 31 ตุลาคม จำนวน 50% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 • งวดที่ 3

ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2.2 สำหรับผู้สมัครหลังวันที่ 30 ตุลาคม 2565

      –    งวดที่ 1

         ชำระ 10,000 บาท หลังจากได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการ ภายในเวลา 7 วัน

 • งวดที่ 2

ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 

เงื่อนไขการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ และการคืนเงิน

 • ยกเลิกก่อนวันที่ 20 ธันวาคม

เมื่อนักเรียนยกเลิกการเดินทางก่อนวันที่ 20 ธันวาคม สถาบันคืนเงิน 85% จากราคาค่าธรรมเนียมทั้งหมด 6,300 USD

 • ยกเลิกก่อนวันที่ 15 มกราคม

เมื่อนักเรียนยกเลิกการเดินทางก่อนวันที่ 15 มกราคม สถาบันคืนเงิน 50% จากราคาค่าธรรมเนียมทั้งหมด 6,300 USD

 • ยกเลิกการเดินทางหลังวันที่ 31 มกราคม

เมื่อนักเรียนยกเลิกการเดินทางหลังวันที่ 31 มกราคม สถาบัน งดคืนเงินทุกกรณี

 1. หนังสือเดินทางนักเรียนต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกเดินทาง หากนักเรียนไม่มีหนังสือเดินทางหรือเหลือจำนวนวันไม่พอ ให้เริ่มจากการทำหนังสือเดินทางใหม่ก่อน
 2. 2. ส่งสำเนาเอกสารดังต่อไปนี้
  – หนังสือเดินทาง
  – หนังสือเดินทางที่มีวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา (ถ้ามี)
  – บัตรประชาชนบิดา, มารดา
  – บัตรประชาชนนักเรียน
  – หนังสือเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุลนักเรียน (ถ้ามี)
  – ทะเบียนบ้านของนักเรียน
  – ทะเบียนบ้านบิดาและมารดา
  – รูปถ่ายพื้นหลังสีขาวขนาดสองนิ้ว สามารถถ่ายเองได้ด้วยกล้องที่มีความคมชัดในเวลากลางวัน
  – ประวัติการเดินทางของนักเรียนในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (ระบุประเทศและระยะเวลาเดินทาง)
  – ประวัติการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาทุกครั้งของนักเรียน วันที่เดินทาง ระยะเวลา (วัน)
 3. ทางสถาบันกรอกแบบฟอร์ม DS160 ให้นักเรียน เมื่อกรอกเอกสารเสร็จแล้ว ผู้ปกครองตรวจความถูกต้อง
 4. ผู้ปกครองนำใบชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าจากสถาบันไปชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา (160 USD) หากไม่สะดวกไปชำระเอง ทางสถาบันสามารถชำระแทนได้
 5. ทางสถาบันนัดวันสัมภาษณ์ให้กับนักเรียน ปัจจุบันระยะเวลารอสัมภาษณ์ 25 วัน
 6. ผู้ปกครองเตรียมเอกสารตัวจริงให้ครบถ้วนตามที่สถาบันกำหนด
 7. ผู้ปกครองนำเอกสารตัวจริงทั้งหมดเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนวันนัดสัมภาษณ์ 10 วัน ทดลองถามตอบคำถาม
 8. สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาที่สถานทูตอเมริกา ถนนวิทยุ โดยมีผู้ปกครองอย่างน้อย 1 คนเข้าสัมภาษณ์ด้วย สำหรับนักเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปี ไปก่อนเวลานัดอย่างน้อย 30 นาที (ไม่สามารถเปลี่ยนวันได้)
 9. 9. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการสัมภาษณ์ทันทีหลังสัมภาษณ์ หนังสือเดินทางของนักเรียนจะถูกเก็บไปแล้วนำส่งกลับมาพร้อมวีซ่าทางไปรษณีย์
"ทริปสั้นๆ ทำให้ตัวพ่อแม่เองได้รู้ว่าเราจะไหวไหมถ้าลูกไปอยู่ไกลๆ ลูกเองก็ได้ลองเช่นกัน"
แม่น้องอิม
"เป็นโครงการดีๆที่ทำให้ลูกอยากไปเรียนต่อต่างประเทศค่ะ พอลูกกลับมาจากซัมเมอร์แคมป์ ลูกก็ตัดสินใจไปเรียนต่อได้ทันทีในปีถัดไป ลูกได้ลองอยู่ไกลแม่ ได้อิสระ และชอบสไตล์การเรียนของอเมริกามากกว่าที่ไทยค่ะ"
แม่น้องพอร์ช
ช่วยเราประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

แท็กที่เกี่ยวข้อง

#SummerAmerica #Homestay #ThaiAmericanHomestay #HomestayProgram #ปิดเทอม #กิจกรรมสำหรับเด็ก #อเมริกา #นักเรียนแลกเปลี่ยน #การเรียนรู้ #โรงเรียน #education #School #ภาษาอังกฤษ #English #kids #Exchangestudent #kidsactivities  #learning #preschool #afterschool