ขึ้นบันไดเอง พัฒนาการที่มองข้ามไม่ได้

295249857_592271272295572_7683363351609198226_n
นักเรียนของเราเดินขึ้นบันไดเอง ตามหลักพัฒนาการทางร่างกายที่เด็กอายุ 17-20 เดือน ส่วนใหญ่มักเดินขึ้นลงบันไดโดยได้รับความช่วยเหลือ หลังจากนั้นเมื่ออายุ 22 เดือนขึ้นไป เด็กๆ ควรจะเดินขึ้นลงบันไดได้เอง โดยใช้มือจับราวบันได นั่นคือเหตุผลที่โรงเรียนของเราได้ทำราวจับบันไดเตี้ยสำหรับเด็กไว้อย่างเฉพาะเจาะจง

ตามหลักการของ Erikson ในช่วง Stage 2 เป็นช่วงของการพัฒนา Autonomy vs. Shame เด็กต้องการอิสระ การเลือกเอง ทำเอง และสำเร็จด้วยตัวเอง ลดความสงสัยในความสามารถตัวเอง (self doubt)

สิ่งที่ต้องเกิดขึ้น คือ เด็กต้องได้รับการฝึกฝน เลือกรับประทานอาหารเอง เดินขึ้นลงบันไดเอง เลือกเสื้อผ้า และให้เด็กควบคุมสิ่งที่สามารถให้เขาควบคุมได้ตามวัย ความเสี่ยงที่เด็กสามารถจัดการได้ หากกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้น เด็กจะเกิดความมั่นใจ ภูมิใจในตัวเอง แต่หากผู้ดูแลขัดขวางกระบวนการนี้ เด็กจะเกิดความสงสัยในตัวเอง ความคิดที่ว่า “ฉันทำเองได้ไหมนะ?” จะเกิดขึ้นในความคิดของเด็ก เกิดเป็นความละอายใจและสงสัย

หากพื้นฐานเบื้องต้น เด็กยังเกิดความสงสัยในความสามารถ เด็กๆ คงเจริญเติบโตไปยังการเรียนรู้อื่นๆได้ยาก

โรงเรียนของเราให้ความสำคัญกับหลักการและวิธีการเพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาถึงความสามารถสูงสุด เราในฐานะผู้ให้การดูแล การศึกษา เชื่อว่านี่คือสิ่งที่เด็กๆ ควรได้รับ เป็นจุดสำคัญของพัฒนาการ และอย่างน้อยที่สุด สิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เราดูแล

ที่มา 

babysparks.com

www.whattoexpect.com