ขั้นตอนการสมัครเรียน

แค่เริ่มต้นดี ก็เท่ากับครึ่งทางของการไปสู่ความสำเร็จ

เมื่อผู้ปกครองตัดสินใจที่จะส่งนักเรียนเข้าเรียนที่แคร์โรลล์ เพรพ ผู้ปกครองจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา เรายินดีเป็นอย่างมากที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกสะดวกสบายใจ

การเข้าพบพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเป็นช่องทางสำหรับผู้ปกครองที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนของเรา เจ้าหน้าที่ของเราสามารถให้ข้อมูล ตอบคำถาม และช่วยเหลือผู้ปกครองในทุกๆ เรื่อง

ขั้นตอนการสมัครเรียน

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

ผู้ปกครองสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่ 02-954-2168 หรืออีเมล์ info@carrollprep.com โรงเรียนเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 8.30 ถึง 18.00

ขั้นตอนที่ 2: ข้อมูลเชิงลึก

นัดหมายกับเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อคุยรายละเอียดเชิงลึก หรือ สมัครเข้าร่วมงานเปิดบ้าน แคร์โรลล์ เพรพ เพื่อฟังข้อมูลโรงเรียนอย่างละเอียด

ขั้นตอนที่ 3: กรอกใบสมัคร และ การประเมิน

ผู้ปกครองกรอกใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โรงเรียนสามารถเลือกชั้นเรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์และประเมินผู้ปกครอง กรอกใบสมัครพร้อมเตรียมเอกสารตามรายการเพื่อสมัครเรียน ทางโรงเรียนจะติดต่อเพื่อนัดประเมินและสัมภาษณ์หลังจากได้รับใบสมัครพร้อมค่าธรรมเนียมการสมัคร 5,000 บาท หลังจากผ่านการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง นักเรียนจะได้นัดหมายเข้าทดลองเรียนเพื่อประเมินหาชั้นเรียนที่เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 4 : ยืนยันการรับสมัครและการลงทะเบียนเรียน

โรงเรียนแจ้งยืนยันรับสมัครเรียน เมื่อผู้ปกครองชำระค่าแรกเข้าเพื่อยืนยันการเข้าเรียน พร้อมทั้งลงชื่อในเอกสารดังต่อไปนี้

  • คู่มือผู้ปกครอง
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • ฟอร์มวัคซีนของนักเรียน
  • ชำระเงินค่าแรกเข้าและเงินประกัน

รายการเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน

Document Check Lists
สำหรับนักเรียนไทย กรุณายื่นเอกสารดังนี้
สำหรับผู้ปกครอง