ขั้นตอนการสมัครเรียน

แค่เริ่มต้นดี ก็เท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งทาง

เมื่อผู้ปกครองตัดสินใจที่จะส่งนักเรียนเข้าเรียนที่แคร์โรลล์ เพรพ ผู้ปกครองจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา
เรายินดีเป็นอย่างมากที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกสะดวกสบายใจ การเข้าพบพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเป็นช่องทางสำหรับผู้ปกครองที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนของเรา เจ้าหน้าที่ของเราสามารถให้ข้อมูล ตอบคำถาม และช่วยเหลือผู้ปกครองตลอดกระบวนการสมัครเรียน

ขั้นตอนการสมัครเรียน

Carroll Prep is the best Kindergarten - Primary & Preschool in Bangkok

ขั้นตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

ผู้ปกครองสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่ 02-954-2168

Carroll Prep is the best Kindergarten - Primary & Preschool in Bangkok

ขั้นตอนที่ 2: ข้อมูลเชิงลึก

นัดหมายกับเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อคุยรายละเอียดเชิงลึก เข้าร่วมงานเปิดบ้าน แคร์โรลล์ เพรพ เพื่อฟังข้อมูลโรงเรียนและสอบถามคำถามต่างๆกับคณะผู้บริหาร

Carroll Prep is the best Kindergarten - Primary & Preschool in Bangkok

ขั้นตอนที่ 3 : นัดเยี่ยมชมโรงเรียน

นัดเข้าชมโรงเรียน นี่คือโอกาสที่ผู้ปกครองจะได้สัมผัสบรรยากาศภายในโรงเรียนอย่างแท้จริง

ขั้นตอนที่ 4 : กรอกใบสมัครและสัมภาษณ์

ผู้ปกครองกรอกใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โรงเรียนสามารถเลือกชั้นเรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์และประเมินผู้ปกครอง พร้อมค่าธรรมเนียมการสมัคร 5,000 บาท

ขั้นตอนที่ 5 : ยืนยันการสมัครเรียน

โรงเรียนแจ้งยืนยันรับสมัครเรียน เมื่อผู้ปกครองชำระค่าแรกเข้าเพื่อยืนยันการเข้าเรียน พร้อมทั้งลงชื่อในเอกสารดังต่อไปนี้

 • คู่มือผู้ปกครอง
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • ฟอร์มวัคซีนของนักเรียน
 • ชำระเงินค่าแรกเข้าและเงินประกัน

 • รายการเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน

  Document CheckLists
  สำหรับนักเรียนไทย กรุณายื่นเอกสารดังนี้
  สำหรับผู้ปกครอง