บุคลากร

เราทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อนำเสนอคุณภาพการศึกษาที่ดีที่สุดให้กับนักเรียนของเรา

เราคัดเลือกคุณครูที่มีความรักให้กับนักเรียนและพร้อมที่จะเรียนรู้ และประสบความสำเร็จกับวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ เมื่อโรงเรียนมีคุณครูที่มีคุณภาพ ครูก็จะเป็นผู้ช่วยสนับสนุนให้วิสัยทัศของเราเป็นจริงครูทกคนได้รับการฝึกฝน มีการศึกษา และมีความหลงไหลในด้านการศึกษา ครูของเรานำความสามารถพิเศษของตัวเองเข้ามาใช้ในห้องเรียนเราให้การสนับสนุนครูของเรามากเท่ากับนักเรียน เป้าหมายก็เพื่อให้ครูสามารถส่งเสริมสร้างสรรค์บรรยากาศและบทเรียนที่จะสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้ที่รักการเรียนรู้ตลอดไป

ร่วมงานกับเรา

ติดตามเราบน Facebook : Carroll Prep Primary & Preschool

อ่านบทความสำหรับคุณพ่อคุณแม่ : Parenting Articles