บุคลากร

เราทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อนำเสนอคุณภาพการศึกษาที่ดีที่สุดให้กับนักเรียนของเรา

เราคัดเลือกคุณครูที่มีความรักให้กับนักเรียนและพร้อมที่จะเรียนรู้ และประสบความสำเร็จกับวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ เมื่อโรงเรียนมีคุณครูที่มีคุณภาพ ครูก็จะเป็นผู้ช่วยสนับสนุนให้วิสัยทัศน์ของเราเป็นจริงครูทุกคนได้รับการฝึกฝน มีการศึกษา และมีความหลงใหลในด้านการศึกษา ครูของเรานำความสามารถพิเศษของตัวเองเข้ามาใช้ในห้องเรียนเราให้การสนับสนุนครูของเรามากเท่ากับนักเรียน เป้าหมายก็เพื่อให้ครูสามารถส่งเสริมสร้างสรรค์บรรยากาศและบทเรียนที่จะสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้ที่รักการเรียนรู้ตลอดไป

บุคลากรของเรา

Staff Photo 2023 (159)
Staff Photo 2023 (127)
Tikumporn Hongyeesibed - Creative And Digital Content Creator
Staff Photo 2023 (69)
Staff Photo 2023 (110)
Staff Photo 2023 (139)
Staff Photo 2023 (122)
Staff Photo 2023 (55)
Staff Photo 2023 (82)
Staff Photo 2023 (77)
Staff Photo 2023 (134)
Staff Photo 2023 (40)
Staff Photo 2023 (71)
Staff Photo 2023 (84)
Staff Photo 2023 (119)
Staff Photo 2023 (165)
Staff Photo 2023 (149)
Staff Photo 2023 (94)

ร่วมงานกับเรา

ติดตามเราบน Facebook : Carroll Prep Primary & Preschool

อ่านบทความสำหรับคุณพ่อคุณแม่ : Parenting Articles