อนุบาล

ระดับชั้นอนุบาล แคร์โรลล์เพรพ ใช้หลักสูตรปฐมวัย 2560 เป็นหลัก หลักสูตรนี้เน้นพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม และความคิด การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และเป็นประชากรที่ดีต่อประเทศชาติ สามารถดูแลตัวเอง สังคม ชุมชนและประเทศได้

สิ่งที่เราแตกต่าง คือ วิธีการเรียนรู้แบบแคร์โรลล์ เพรพ ซึ่งพัฒนามาจากประสบการณ์การสอนในประเทศไทยและอเมริกาของมิสเตอร์แคร์โรลล์กว่า 30 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรปฐมวัย Learn more about : Early Childhood Curriculum B.E. 2560 (A.D. 2017)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาระดับปฐมวัยของแคร์โรลล์ เพรพ :  CPDP-Kindergarten

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินนักเรียนระดับปฐมวัยที่แคร์โรลล์ เพรพ : K-Assessment

จูงใจด้วยความรัก

เราเชื่ออย่างแท้จริงว่ากุญแจหลักของพื้นฐานการเรียนรู้คือ ความรัก จากประสบการณ์ในการเปิดศูนย์การเรียนรู้ มิสเตอร์แคร์โรลล์ได้เจอกับนักเรียนหลากหลายอายุจากหลากหลายโรงเรียน ที่มีปัญหาเดียวกัน ความเครียด ขาดความอยากรู้อยากเรียน มิสเตอร์แคร์โรลล์สังเกตว่า นักเรียนบางคนแค่ 4 ขวบเท่านั้น แต่หมดความกระตืนรือร้นไปเสียแล้ว เขาพบว่านักเรียนเกลียดการเรียน เกลียดโรงเรียน และเราไม่อยากให้นักเรียนของเรามีทัศนคติแบบนั้นกับการเรียน

เมื่อครั้งยังเป็นทารก เด็กเรียนรู้ที่จะสงสัย อยากรู้ อยากเห็น อยากสำรวจโลกรอบตัวและดูดซับข้อมูล ทักษะเหมือนกับฟองน้ำ แต่ระหว่างทาง ความสงสัย ใคร่รู้นี้หายไป เด็กหลายๆ คนไม่ชอบไปโรงเรียน และไม่อยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

โชคดีที่ความรักในการเรียนรู้นี้สามารถพัฒนาและบ่มเพาะได้ และนั้นคือสิ่งที่เราทำที่ แคร์โรลล์ เพรพ

เป้าหมายหลักของเราคือการปกป้องความอยากรู้อยากเห็นที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติให้อยู่ในตัวเด็กตลอดไป
เพราะมันทำลายได้ง่ายและสร้างกลับมาใหม่ยากเหลือเกิน ดังนั้นเราจะปกป้องและสร้างแรงบันดาลใจสำหรับการเรียนรู้ให้กับนักเรียนของเรา

รับสมัครนักเรียนจำนวนจำกัด

หากนักเรียนยังอายุไม่ถึง 3 ขวบ นักเรียนสามารถเข้าร่วมชั้นเรียน Young Hawks Program ได้

ติดต่อเรา