ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการศึกษาของแคร์โรลล์ เพรพ อาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของนักเรียนในแต่ละคน

ค่าสมัครเรียน

THB 5,000
ชำระค่าธรรมเนียมเมื่อสนใจสมัครเข้าเรียน เมื่อชำระแล้วจะสามารถจองเข้าสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียว ไม่สามารถขอคืนเงินได้

ค่าแรกเข้า

THB 150,000
ชำระเมื่อผู้ปกครองได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียนจากโรงเรียน เป็นการยืนยันการเข้าเรียน ค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียว ไม่สามารถขอคืนเงินได้

เงินประกัน

THB 100,000
ชำระพร้อมกับค่าแรกเข้า เงินจำนวนนี้สามารถขอคืนเงินได้ เมื่อนักเรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่ 6 หรือ แจ้งล่วงหน้าเมื่อมีความประสงค์ย้ายสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ค้างชำระ กรุณาศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 
แคร์โรลล์ เพรพ แจ้งปรับค่าธรรมเนียมการเรียนล่วงหน้า (เริ่มปีการศึกษา 2567)

ในช่วงปีที่ผ่านมา เราพบว่าปริมาณงานและคุณภาพที่เราต้องการจากคุณครูมีรายละเอียดมาก ไม่สัมพันธ์กับความสามารถของคุณครูที่เรามี โดยเฉพาะในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น แคร์โรลล์ เพรพ ตัดสินใจปรับโครงสร้างคุณครู ระดับชั้นอนุบาล 3 -ประถม ทั้งหมด ณ ปัจจุบันที่เรายังสามารถสอนและควบคุมคุณภาพเองได้ 

เพื่อให้เรามีตัวเลือกที่มากขึ้นและสามารถดำเนินการเรียนการสอนได้อย่างราบรื่น ในขณะเดียวกัน คำนึงถึงความสามารถในการปรับตัวของผู้ปกครองเดิมและผู้ปกครองใหม่ทุกท่าน แคร์โรลล์ เพรพ มีแนวทางการเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนแบบลักษณะขั้นบันได โดยจะค่อยๆ ปรับขึ้นจนถึงค่าธรรมเนียมที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้ โดยจะเริ่มปรับค่าธรรมเนียมในปีการศึกษา 2567 ดังนี้

 

ระดับชั้น 2024 2025 2026
Kindergarten 0 (Nursery)
220,000
235,000
251,000
Kindergarten 1-3
220,000
235,000
251,000
Prathom 1-3
235,000
252,000
270,000
Prathom 4-6
257,000
275,000
294,000

ผู้ปกครองสามารถรับส่วนลด 3% สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีที่ท่านชำระค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายรายปี กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ (09.00-16.00) admissions@carrollprep.ac.th โทร. 02-954-2168

แคร์โรลล์ เพรพ สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษด้านการศึกษา

วิธีการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมชำระเป็นเงินบาท

อัปเดตล่าสุด 27 กุมภาพันธ์ 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email