ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการศึกษาของแคร์โรลล์ เพรพ อาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของนักเรียนในแต่ละคน

ค่าสมัครเรียน

THB 5,000
ชำระค่าธรรมเนียมเมื่อสนใจสมัครเข้าเรียน เมื่อชำระแล้วจะสามารถจองเข้าสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียว ไม่สามารถขอคืนเงินได้

ค่าแรกเข้า

THB 150,000
ชำระเมื่อผู้ปกครองได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียนจากโรงเรียน เป็นการยืนยันการเข้าเรียน ค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียว ไม่สามารถขอคืนเงินได้

เงินประกัน

THB 100,000
ชำระพร้อมกับค่าแรกเข้า เงินจำนวนนี้สามารถขอคืนเงินได้ เมื่อนักเรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่ 6 หรือ แจ้งล่วงหน้าเมื่อมีความประสงค์ย้ายสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ค้างชำระ กรุณาศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติม
ผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ปี  2567 เป็นต้นไป ชำระเงินประกัน 50% deposit fee เมื่อเข้าร่วมโปรแกรมอบรมผู้ปกครองทั้งที่โรงเรียนและอบรมออนไลน์ครบถ้วน 30 ชั่วโมง ก่อนนักเรียนเข้าศึกษาภาคเรียนแรก 
ระดับชั้น 2024 2025 2026
Kindergarten 0 (Nursery)
220,000
235,000
251,000
Kindergarten 1-3
220,000
235,000
251,000
Prathom 1-3
235,000
252,000
270,000
Prathom 4-6
257,000
275,000
294,000

ค่าธรรมเนียมการศึกษารวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน นม และประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน เงื่อนไขเป็นไปตามแผนกรมธรรม ขอเรียนให้ทราบว่า การสูญเสียของใช้ส่วนตัวไม่รวมอยู่ในแผนประกันสุขภาพ   

แคร์โรลล์ เพรพ ให้ความสำคัญกับครอบครัว ครอบครัวที่มีบุตรมากกว่า 1 คน และเข้าเรียนพร้อมกันที่แคร์โรลล์ เพรพ บุตรคนที่ 2 และ 3 รับส่วนลด 5% สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษา และบุตรคนที่ 4 รับส่วนลด 10%

โปรแกรมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า

โปรแกรมชำระค่าธรรมเนียมการเรียนล่วงหน้าส่งเสริมให้ผู้ปกครองชำระค่าเทอมรายปีล่วงหน้า ในแต่ละภาคการศึกษาผู้ปกครองจะได้รับใบเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน ผู้ปกครองสามารถแจ้งความประสงค์กับฝ่าย Admission โดยได้รับส่วนลดดังนี้   

ส่วนลด 3% เมื่อชำระค่าเทอมรายปี

ส่วนลด 7% เมื่อชำระค่าเทอมล่วงหน้า 3 ปี

วิธีการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมชำระเป็นเงินบาท

แคร์โรลล์ เพรพ มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ