สารส์จากผู้อำนวยการ

ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนแคร์โรลล์ เพรพ

พวกเรา แคร์โรลล์ เพรพ รู้ดีว่าการเลือกสรรโรงเรียนให้กับลูกนั้นน่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ตัดสินใจได้ยากมากสำหรับผู้ปกครองทุกคน เพราะฉะนั้น นั่นจึงเป็นเป้าหมายที่เราอยากจะเป็นผู้ช่วยสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาให้ผู้ปกครองกับทุกการตัดสินใจในด้านนี้

ในฐานะพ่อแม่ พวกเราเข้าใจความกังวลที่จะค้นหาโรงเรียนที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูก จุดเริ่มต้นของเราในการสร้างโรงเรียนแคร์โรลล์ เพรพนั้น มาจากเราพยายามจะหาโรงเรียนให้ลูกของเราเรียน โรงเรียนแบบที่เราสนใจและมีเป้าหมายเดียวกัน แต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอโรงเรียนที่มีวิสัยทัศเดียวกัน นั่นจึงเป็นที่มาของการสร้างแคร์โรลล์ เพรพ

อาคารสำหรับการเรียนรู้วัยอนุบาลของเรานั้นนับเป็นหนึ่งในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราได้สร้างพื้นที่ที่ขยับขยายเปลี่ยนแปลงได้ เน้นให้สิ่งแวดล้อมมีส่วนสำคัญที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกๆ ของทุกคน

เจ้าหน้าที่ของเราจะทุ่มเทกายและใจพื่อช่วยให้นักเรียนของเรามีศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ ในขณะเดียวกัน เราจะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าประสบการณ์ในด้านการศึกษาของบุตรหลานของคุณนั้นจะปราศจากความเครียดที่มากเกินไป

หลักสูตรของเราตั้งใจออกแบบให้เคารพมุมมองของเด็กแต่ละคนและกระตุ้นให้นักเรียนควบคุมทิศทางการเรียนรู้ของตนเองได้ เราไม่เพียงแต่เน้นการเรียนรู้ด้านภาษาโดยไม่มีบริบทหรือจุดประสงค์ แต่เราจะสร้างวิธีการที่สนุกสนานและสนับสนุนให้นักเรียนไดเฝึกฝนและฝึกทักษะที่พวกเขากำลังเรียนอยู่ด้วย

นักเรียนของเราจะได้เรียนรู้ทักษะชีวิตที่จำเป็น เช่น การบริหารเวลา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความอุตสาหะ และการควบคุมตนเอง

โรงเรียนของเราผสานรวมเทคโนโลยีเข้ากับประสบการณ์การเรียนรู้ ในขณะเดียวกันก็ทำให้มั่นใจว่านักเรียนของเราจะได้รับประสบการณ์จริงที่หลากหลายด้วยวิธีการเรียนรู้ตามโครงสร้างทฤษฎีต่างๆ

ความรู้สึกมหัศจรรย์บ่งบอกถึงสุนทรียภาพในการออกแบบของเรา และนักเรียนของเราจะใช้เวลาทั้งวันท่ามกลางธรรมชาติและบรรยากาศที่สวยงาม เราเชื่อว่าวัยเด็กควรเป็นช่วงเวลาของความมหัศจรรย์และความสนุกสนาน ยิ่งไปกว่านั้นการเรียนรู้มากมายเกิดขึ้นได้นอกห้องเรียน ดังนั้นเราจึงนำห้องเรียนของเรา “เรียนรู้จากโลกภายนอก” และสร้างโรงเรียนที่ดูเหมือนสวนสาธารณะในร่มมากกว่าห้องเรียนทั่วไปที่อาจะพบเห็นในประเทศไทย

เราไม่ใช่ห้องกล่องสีขาวที่แออัดยัดเยียดนักเรียนอยู่รวมกันในห้องใดห้องหนึ่ง แต่เราออกแบบเป็นห้องเรียนแบบเปิด ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในแถบมิดเวสต์ของอเมริกา ห้องเรียนแบบนี้มาพร้อมกับข้อดีมากมายสำหรับนักเรียนและครู

นักเรียนที่อายุน้อยกว่าสามารถมองนักเรียนที่อายุมากกว่าเป็นแบบอย่างได้ และนักเรียนที่มีอายุมากกว่าจะได้เรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบเมื่อพวกเขาเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่อายุน้อยกว่า วิธีการนี้ยังช่วยให้เด็กทุกคนเรียนรู้ตามจังหวะของตนเองอีกด้วย เด็กที่มีความเป็นเลิศไม่จำเป็นต้องช้าลงเพื่อคนรอบข้าง และเด็กที่กำลังพบความลำบากและต้องใช้เวลาก็สามารถค่อยๆเรียนรู้ตามความเร็วของตัวเองจนกว่าพวกเขาจะเชี่ยวชาญในทักษะอย่างแท้จริงได้

เราภูมิใจในโรงเรียนของเราเป็นอย่างมาก มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา เราตั้งใจที่จะสร้างชุมชนการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และเต็มไปด้วยพลังบวก และด้วยความคิดเห็นติชมและการสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกครับครัว เราจะร่วมกันทำให้โรงเรียนของเราเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้และความสุขที่ประสบความสำเร็จ

ด้วยความเคารพ,

จอร์จ แคร์โรลล์

ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงเรียน