PTA @ CARROLL PREP

Carroll Prep Parent Teacher Association คือ กลุ่มผู้ปกครองและคุณครูที่อาสามาทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนของเรา ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากๆ เพราะเป็นปีแรกที่พวกเราจะรวมตัวกัน

เป้าหมายของเรา คือ การสร้างสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ที่ดีให้กับนักเรียนและครอบครัว เราทำงานร่วมกันกับคุณครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร ในห้องเรียน การจัดงาน กิจกรรมประจำปี เช่น วันคริสมาสต์ ฮาโลวีน วันเด็ก เป็นต้น

เราจะประกาศวันและเวลาประชุมกลุ่มของเราบนเว็บไซต์ สำหรับผู้ปกครองที่ไม่สามารถร่วมประชุมได้ สามารถอ่าน สรุปการประชุม ได้บนเว็บไซต์ของเราเช่นกัน

เราอยากจะเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่านให้เป็นส่วนหนึ่งของ PTA @ Carroll Prep เพราะความร่วมมือของท่าน คือ ความสำเร็จของเรา เมื่อร่วมมือกัน เราจะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

ร่วมเข้าสมาคมครูและผู้ปกครองกับเรา

เป็นส่วนหนึ่งของสังคมแคร์โรลล์ เพรพ