PTA @ CARROLL PREP

Carroll Prep Parent Teacher Association คือ กลุ่มผู้ปกครองและคุณครูที่อาสามาทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนของเรา ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากๆ เพราะเป็นปีแรกที่พวกเราจะรวมตัวกัน

เป้าหมายของเรา คือ การสร้างสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ที่ดีให้กับนักเรียนและครอบครัว เราทำงานร่วมกันกับคุณครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร ในห้องเรียน การจัดงาน กิจกรรมประจำปี เช่น วันคริสมาสต์ ฮาโลวีน วันเด็ก เป็นต้น

เราจะประกาศวันและเวลาประชุมกลุ่มของเราบนเว็บไซต์ สำหรับผู้ปกครองที่ไม่สามารถร่วมประชุมได้ สามารถอ่าน สรุปการประชุม ได้บนเว็บไซต์ของเราเช่นกัน

เราอยากจะเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่านให้เป็นส่วนหนึ่งของ PTA @ Carroll Prep เพราะความร่วมมือของท่าน คือ ความสำเร็จของเรา เมื่อร่วมมือกัน เราจะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

สมาคมผู้ปกครองเปรียบเสมือนหัวใจหลักของโรงเรียน ลูกๆ ของเรา พ่อแม่ ครู ครูใหญ่ และเจ้าหน้าที่ทุกคนชื่นชมและรู้สึกขอบคุณในน้ำใจของเรา กิจกรรมที่เราทำร่วมกันช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนให้เหนียวแน่น ​

ทำไมถึงควรเข้าร่วม? 

การเข้าร่วม PTA มีประโยชน์สำหรับผู้ปกครองในหลายๆด้าน  เป็นการสร้างเพื่อนใหม่ รู้จักโรงเรียนให้ดีขึ้นผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน ได้สร้างความแตกต่างและพัฒนาโรงเรียน ได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพความเป็นอยู่ การศึกษาของบุตรหลานของเรา   ซึ่งจะช่วยให้ตัวผู้ปกครองเองเติบโตอย่างมั่นใจในฐานะพ่อแม่ ความรู้สึกดีๆ ความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอะไรบ้างส่งผลต่อลูกหลานของเราได้เห็นเป็นตัวอย่างและนำไปใช้ในชีวิต 

สมาชิกสมาคมครูและผู้ปกครอง (PTA) ต้องทำอะไรบ้าง? 

PTA คือ สมาคมผู้ปกครองที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ที่น่าอยู่ สนุกสนาน  ทำให้บรรยากาศในโรงเรียนดีขึ้น เหมาะสมกับเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวของลูก สมาชิกแต่ละคนสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมมากน้อยแตกต่างกันไปตามความสะดวก บางครั้งอาจเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองท่านอื่นๆ การจัดงานในวันสำคัญต่างๆ ร่วมกัน การจัด Fundraising เพื่อระดมทุนสำหรับงบประมาณซื้อ/สร้าง สิ่งที่ไม่จำเป็นและไม่ได้อยู่ในงบของโรงเรียน 

“การเข้าร่วม PTA ทำให้เรารู้ว่าเราสามารถสร้างความแตกต่างได้ เราอยากให้อะไรกับคืนโรงเรียน และเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นว่าเราได้ใช้ความคิดใหม่ๆ เข้ามาทำให้โรงเรียนสนุกขึ้น เจ๋งขึ้น การได้ทำงานร่วมกันกับพ่อแม่คนอื่นๆ ทำให้ด้เพื่อนเพิ่ม บางครั้งในบทบาทของแม่ที่ยุ่งตลอดทั้งวันทำให้เราหาโอกาสเจอเพื่อนใหม่ได้ยาก และเพื่อนผู้ปกครองที่นี่เข้ากันได้ดี เรารู้สึกว่างานนี้ให้ความหมายทางจิตใจและชื่นใจทุกครั้งที่เห็นผลงานของตัวเอง “

สิ่งที่คาดหวังจากสมาชิก PTA 

สมาชิกมีส่วนร่วมได้หลายอย่าง เช่น เข้าร่วมประชุมสมาคม, ช่วยกันวางแผนจัดงาน, บริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ในงานอีเว้นท์, บริจาคของสำหรับการจับฉลาก ผู้ปกครองสามารถเข้ามาร่วมฟังประชุมและเรียนรู้โดยไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้