ตารางเทียบอายุเข้าเรียน

วิธีการเรียกระดับชั้นของโรงเรียนอาจทำให้ผู้ปกครองบางท่านสับสน ตารางนี้จะช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจว่าบุตรหลานของท่านจะเข้าเรียนในระดับชั้นใดที่แคร์โรลล์ เพรพ

Carroll Prep อายุนักเรียนภายในวันที่ 16 พ.ค. ระดับชั้นแบบไทย ระดับชั้นแบบอเมริกาและแคนาดา
K0
2
เตรียมอนุบาล
Pre-K1
K1
3
อนุบาล 1
K1
K2
4
อนุบาล 2
K2
K3
5
อนุบาล 3
K3
P1
6
ประถม 1
Grade1
P2
7
ประถม 2
Grade2
P3
8
ประถม 3
Grade3