ชั้นเรียนกิจกรรมสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

The Learning Center by Carroll Prep

แค่เริ่มต้นดี ก็เท่ากับครึ่งทางของการไปสู่ความสำเร็จ

แคร์โรลล เพรพ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ให้ความปลอดภัยทางกาย ใจ และกระตุ้นการเรียนรู้สำหรับเด็ก โปรแกรม Young Hawk ของเรา เปิดโอกาสให้พ่อแม่และลูกได้มีประสบการณ์ในชั้นเรียนร่วมกัน โดยจัดชั้นเรียนให้เหมาะกับเด็กเล็กโดยเฉพาะ

เราเชื่อว่าเด็กเรียนรู้จากการสำรวจและประสบการณ์การเล่น เราจึงมีเป้าหมายที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่เด็กๆ จะได้พบกับความหลากหลายและทำให้เขาได้พัฒนาทุกทักษะ และสนับสนุนให้เด็กเป็นตัวของตัวเอง พ่อแม่จะเข้าร่วมชั้นเรียนในช่วงแรกเพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาสู่การเป็นนักเรียนอย่างแท้จริง

Young Hawk คือ กิจกรรมสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนอายุ 18 – 30 เดือน ที่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียน ชั้นเรียนเน้นการเสริมสร้างทักษะตามวัยผ่านการเล่น เริ่มตั้งแต่พื้นฐานของการเป็นนักเรียน การอยู่ในห้องเรียน ทำตามกฎของห้องเรียนและคุณครู การฟัง พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ เพื่อให้นักเรียนพร้อมสำหรับการเข้าเรียนอนุบาล โดยคุณครูให้คำแนะนำกับผู้ปกครอง และร่วมพัฒนาด้วยกัน

02-954-2168

info@carrollprep.com

ค่าธรรมเนียมของโปรแกรม Young Hawk (button)

ขอบคุณที่สนใจโรงเรียนของเรา กรุณากรอกข้อมูลของท่านด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครนักเรียนติดต่อกลับโดยเร็สที่สุด

 

Contact us
LINE: @thelearningcenter
Call 02-591-8848
info@carrollprep.com

We would like to thank you for your interest in our school. Please fill in the form below and our admissions team will get in touch with you as soon as possible.

ติดต่อเรา

ปฎิทินและตารางเรียน

20 อาทิตย์ ต่อ เทอม

40 อาทิตย์ ต่อ ปีการศึกษา

เทอม 1 : พฤษภาคม – กันยายน

เทอม 2 : พฤศจิกายน- มีนาคม

รอบที่ 1

09.00-09.45 กิจกรรม 1
09.45-10.00 พัก
10.00-10.45 กิจกรรม 2

Session 2

11.00-11.45 กิจกรรม 1
11.45-12.00 พัก
12.00-12.45 กิจกรรม 2

Session 3

13.00-13.45 กิจกรรม 1
13.45-14.00 พัก
14.00-14.45 กิจกรรม 2