ทุนการศึกษา

แคร์โรลล์ เพรพ พยายามหาทางออกเพื่อช่วยนักเรียนเหล่านี้ที่ต้องการการศึกษาที่ดีแต่ยากจน เราจึงเสนอทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการการศึกษาพิเศษที่มีฐานะยากจน เรารู้และเข้าใจว่าการศึกษาพิเศษมีต้นทุนสูง เนื่องจากการเรียนการสอนนักเรียนแบบนี้ต้องใช้ครูผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ อุปกรณ์การเรียนการสอน และวิธีการเรียนการสอนที่พิเศษ บางครั้งอาจต้องมีครูประกบส่วนตัว

เราเชื่อว่า ฐานะยากจน ไม่ควรเป็นจุดที่ทำให้นักเรียนขาดโอกาสในการศึกษา พัฒนาความฉลาดและความสามารถ เราจึงเสนอทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการการศึกษาพิเศษและมีฐานะยากจน

HOW DO YOU GET A SCHOLARSHIP?

ขณะนี้เราใช้ฟอร์มเดียวกันกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งสามารถดาวโหลดและกรอกข้อมูลได้จากลิงก์ด้านล่างนี้ แล้วส่งข้อมูลของท่านมาที่ : แคร์โรลล์ เพรพ เลขที่ 105/1 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

Apply Now

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Attach Scholarships Request Form and a video of both parents and students speaking on the topic of "Skills for the Future Student Must Have" Project: Parents and children can identify and showcase skills they believe will be essential, such as problem-solving, creativity, communication, and adaptability. Video length should not exceed 5 minutes.
Submit information about the family in general along with a contact phone number.