วิธีการแบบแคร์โรลล์ เพรพ

CARROLL METHOD

วิธีการแบบแคร์โรลล์ เพรพ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากการศึกษาแบบดั้งเดิม ผู้ปกครองของเรารู้ดีว่า วิธีการเรียนการสอนปัจจุบันไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมกับชีวิตในโลกปัจจุบันอย่างที่ต้องการได้ จึงได้เริ่มหาวิธีการใหม่ๆ

เราทุ่มเทที่จะช่วยผู้ปกครองของเราหาวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความท้าทายที่นักเรียนจะต้องพบเจอในปัจจุบันและอนาคต ผู้ปกครอง นักเรียน คุณครู และโรงเรียน ต่างต้องร่วมมือกัน เป็นทีมเดียวกัน เพื่อสนับสนุนก่อร่างสร้างตัวตนของนักเรียน ให้เขาเป็นตัวเขาในแบบที่ดีที่สุด

ถ้าจะต้องอธิบายการเรียนการสอนของเราสั้นๆ เราสามารถเรียกได้มันได้ว่า “การเรียนรู้ผ่านการทำผิดพลาด”

เราเป็นที่ที่สอนให้นักเรียนทดลอง ล้มเหลวและสอนให้ก้าวผ่านความล้มเหลวเหล่านั้น นั่นจะช่วยสร้างความมั่นใจ ความกล้าที่จะทำสิ่งต่างๆ ให้ความสำคัญกับสิ่งที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาได้จริง นักเรียนของเราจะเป็นผู้แก้ไขปัญหา พวกเขาจะไม่นิ่งเฉยแล้วรอให้คนรอบตัวหาคำตอบให้ แต่เขาจะขวนขวายหาคำตอบและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหานั้นเอง

Carroll Prep is the best Kindergarten - Primary & Preschool in Bangkok

เราสนับสนุนให้คุณครูของเราเรียนรู้และสำรวจไปพร้อมกับนักเรียน คุณครูของเราไม่ยืนหน้าห้องแล้วเขียนบนกระดานทั้งวัน หรือใช้วิธีการท่องจำกับนักเรียน คุณครูของเราจะเป็นเสมือนเพื่อนร่วมเรียน พวกเขาจะแนะแนวนักเรียนด้วยเครื่องมือและข้อมูลที่มี และให้นักเรียนค้นหาคำตอบร่วมกัน

นักเรียนของเราจะทำงานวิจัย รายงาน และทดลองสิ่งต่างๆที่พวกเขาสนใจและสงสัยผ่านการทำโครงงานและการเล่นที่มีเป้าหมาย เราสนับสนุนให้นักเรียนมองปัญหาในมุมมองที่แตกต่าง และแก้ไขมันด้วยวิธีที่ได้ผล

เราไม่ได้มองหาความสมบูรณ์แบบ เพราะชีวิตไม่ได้สมบูรณ์แบบ เราใช้ความพอดีสำหรับการเรียน ไม่มากไปและไม่น้อยไป เราเลือกวิธีที่ดีที่สุดสำหรับเด็กแต่ละคนซึ่งอาจแตกต่างกัน เราไม่บังคับให้ทุกคนเรียนรู้ด้วยวิธีการเดียวกัน คุณครูต่างหากที่ต้องปรับตัว ปรับวิธีการเรียนการสอนให้เข้ากับรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน

Carroll Prep is the best Kindergarten - Primary & Preschool in Bangkok
Carroll Prep is the best Kindergarten - Primary & Preschool in Bangkok

เป้าหมายของเรา คือ พัฒนานักเรียนแต่ละคนให้ไปถึงจุดที่ดีที่สุดของตัวเอง ดังนั้นเป้าหมายของเด็กแต่ละคน แต่ละครอบครัว จึงแตกต่างกัน เราไม่มีการจัดลำดับนักเรียน แต่มีการประเมินนักเรียนที่บอกเรื่องราวพัฒนาการของตัวเอง สิ่งที่นักเรียนสำเร็จ และอุปสรรคที่นักเรียนพบ และความสนุกสนานระหว่างทาง

วัยเด็กควรเป็นวัยที่เต็มไปด้วยความสนุกและ รู้สึกมหัศจรรย์ ดังนั้นคุณครูของเราจะออกแบบบทเรียนให้สนุกและน่าสนใจ โดยไม่ละทิ้งทักษะความรู้วิชาการ นักเรียนของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ความเข้าใจทางวิชาการ วิทยาศาสตร์และงานวิจัยมากมายได้ยืนยันแล้วว่า การเรียนรู้ คือ การเล่น และการเล่นคือวิธีที่เด็กๆเรียนรู้ได้ดีที่สุด

ความรับผิดชอบ, วินัย, การดูแลตัวเอง และการจัดการเวลา เป็นทักษะสำคัญของทักษะชีวิต ทักษะเหล่านี้หรือที่เรียกว่า EF เป็นชุดทักษะทางสมองที่รวมไปถึง ความจำระยะสั้น ความคิดยืดหยุ่น การควบคุมตัวเอง ซึ่งมีความสำคัญต่อความสุขและความสำเร็จ

วิธีการแบบแคร์โรลล์ เพรพ สนับสนุนให้นักเรียนดูแลตัวเองในเรื่องของความสะอาดส่วนตัว สุขภาพจิตใจ และการออกกำลังกาย นักเรียนต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเอง และมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตัวเองให้สำเร็จตามเป้าหมาย

เราเอาใจใส่ทั้งร่างกายและจิตใจ เราเตรียมอาหารที่มีประโยชน์ และดูแลให้นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายสม่ำเสมอ เรามีพื้นที่สงบจิตใจและมีผู้ให้คำแนะนำที่จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ที่จะจัดการอารมณ์ด้านลบ เช่น ความหงุดหงิด ความรู้สึกไม่ได้ดั่งใจ ความผิดหวัง ความเครียด และความวิตกกังวล

ตารางเรียนในแต่ละวันของเราแตกต่างจากที่อื่น เพราะความยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ มีโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกความรับผิดชอบและการจัดการเวลา เราเชื่อว่านี่คือวิธีการเตรียมตัวนักเรียนให้พร้อมกับความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน 

เป้าหมายของเราคือการผลิตนักเรียนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและเป็นประชากรคุณภาพของสังคมโลก ในขณะเดียวกันก็ค้นหาความสุขและเติมเต็มตัวตนของตัวเอง รวมทั้งมีความเป็นมืออาชีพ รับผิดชอบในหน้าที่การงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ENROLL NOW

LIMITED SEATS AVAILABLE

News and Articles