เกียวกับเรา

แคร์โรลล์ เพรพ คือ โรงเรียนแนวผสมผสาน ไม่เหมือนใคร เราใช้หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางของไทย ในขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายด้านพฤติกรรมการเรียนและภาษาให้นักเรียนของเราพัฒนาอยู่ในมาตรฐานนานาชาติ

วิธีการเรียนการสอนแบบแคร์โรลล์ เพรพ มุ่งเน้นการทำงานร่วมกัน การคิดวิเคราะห์ การพึ่งพาตนเอง และความมั่นคงทางอารมณ์ ซึ่งจะช่วยสร้างประชากรที่มีความคิดสร้างสรรค์และมั่นใจให้กับโลก

เป้าหมายของเราคือช่วยให้เด็กๆ ได้พัฒนาถึงความสามารถสูงสุดของตนเองเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้สนุก ลดความเครียดได้ เรามีอาคารเรียนที่พิเศษและแตกต่างไม่เหมือนใครในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณครูของเราทุ่มเทและดูแลอย่างใกล้ชิด ให้มั่นใจว่านักเรียนของเรามีพื้นฐานทางวิชาการดีสมวัย ในขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาวัยเด็กของนักเรียนให้เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน และความน่าค้นหา 

นักเรียนของเรา เล่น สำรวจ และเรียนรู้ในบรรยากาศที่สวยงามน่าผจญภัย แต่ละคนจะได้รับการปรับเป้าหมายของหลักสูตรตามความสามารถและสิ่งที่นักเรียนต้องพัฒนาแตกต่างกัน เรารับนักเรียนทุกความสามารถและพื้นฐาน เพราะเราเชื่อว่านักเรียนทุกคนรักที่จะเรียนรู้