Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions

แคร์โรลล์ เพรพ เปิดภาคการศึกษาที่ 1 กลางเดือนพฤษภาคม และเปิดภาคการศึกษาที่สอง ช่วงปลายเดือนตุลาคม หรือต้นเดือนพฤศจิกายน เรามีทั้งหมด 2 ภาคการศึกษา

นักเรียนของเราใส่เสื้อนักเรียนเฉพาะวันศุกร์ และใส่ถุงเท้านักเรียนของโรงเรียนทุกวันเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย  เราแนะนำให้นักเรียนแต่งกายให้คล่องตัว เสื้อยืด กางเกงขาสั้นหรือยาวแบบนิ่ม เพื่อให้นักเรียนสามารถเล่นได้อย่างอิสระ  เราไม่อนุญาตให้ใส่ชุดเจ้าหญิง กระโปรงยาว หรือผ้าคลุมฮีโร่ ชุดหรือเครื่องแต่งผมที่มีชิ้นส่วนเล็กๆ ที่สามารถหลุด หรือแตกเป็นชิ้นเล็กได้  หากนักเรียนต้องการแต่งตัวเป็นตัวละครต่างๆ สามารถทำได้ที่ห้อง “showing” 

หากนักเรียนแพ้อาหาร ผู้ปกครองจะต้องยื่นใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 6 เดือน ที่แสดงชนิดของอาหารที่แพ้ ความรุนแรงของอาหารแพ้ และการช่วยเหลือเบื้องต้นหากนักเรียนเกิดอาการแพ้ โรงเรียนจะมีการจัดอาหารพิเศษให้กับนักเรียน ในกรณีที่นักเรียนแพ้อาหารหลายอย่างมากจนโรงเรียนไม่สามารถจัดอาหารให้ได้ โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนนำอาหารมาจากที่บ้านได้

ห้องเรียนของเราไม่มีกำหนดตายตัว จำนวนนักเรียนจึงเปลี่ยนแปลงไปตามกิจกรรม เราควบคุมให้จำนวนนักเรียนเหมาะสมสำหรับการเป็นชั้นเรียนคุณภาพสูง  ซึ่งบางครั้งหมายความว่า หากเราต้องการเล่นเกม กิจกรรมเป็นกลุ่ม เราอาจต้องการนักเรียนจำนวนมากกว่าปกติในการทำกิจกรรมให้สนุก  และบางครั้ง หากเราต้องการโฟกัสกับนักเรียนในบางทักษะ ห้องเรียนของเราจะจัดเป็นกลุ่มเล็ก หรือเรียนเดี่ยว  นักเรียนทุกคนจะมีคุณครูประจำชั้นที่ดูแลนักเรียน  นอกจากนั้นแต่ละคนยังมีคุณครูที่ดูแลทักษะอีกด้วย ดังนั้นนักเรียนจะมีครูอย่างน้อย 2 คน ติดตามพัฒนาการนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

คุณครูของเรามีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีบุคลิกการแสดงออก การสื่อสารและภาษาที่ดีเลิศ นอกจากนั้นยังมีความเข้าใจนักเรียนในระดับปฐมวัยอีกด้วย คุณครูทุกคนจะต้องผ่านการฝึกฝนโดยหัวหน้าครู, ครูอาวุโส และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก  เพื่อให้ครูสามารถดูแลนักเรียนได้ทั้งทางกาย ใจ ได้รับความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

เราเชื่อว่าเด็กๆ ต้องการพักผ่อนเมื่อเขาเหนื่อย นักเรียนต้องการเวลาสงบนิ่งบ้างระหว่างวันเพื่อที่นักเรียนจะได้เติบโต, เติบพลัง และตกผลึกสิ่งที่พวกเขาเรียนไปแล้ว  นักเรียนเด็กเล็กที่ยังนอนหลับ จะนอนหลับหลังรับประทานอาหารกลางวัน  นักเรียนที่โตแล้วสามารถนอนพักกลางวันได้เช่นกัน หรือเลือกที่จะเล่นเงียบๆ ผ่อนคลาย 

กล้ามเนื้อสมองก็เหมือนกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆ มันสามารถเกร็ง เครียดได้ ถ้าไม่ได้รับโอกาสพักผ่อน วิจัยเผยว่า นักเรียนที่ได้รับเวลาผ่อนคลายเพื่อตกผลึกสิ่งที่เรียนไปแล้ว สามารถเรียนได้ดีกว่า จำได้ดีกว่าการเรียนแบบไม่หยุดพัก

การเรียนภาษาอังกฤษ 100% ในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เช่น ประเทศไทย ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอไป แน่นอนว่ามีเด็กบางคนสามารถเรียนได้และประสบความสำเร็จ แต่มีเด็กอีกหลายคนที่กลายเป็นหงุดหงิด และเลิกสนใจที่จะเรียนรู้ 

การเรียนแบบผสมผสานจึงเหมาะสมสำหรับเด็กทุกรูปแบบ เพราะเราสามารถนำเสนอแก่นหลักของสิ่งที่จะสอนในภาษาแม่  และเปิดโอกาสให้นักเรียนถามเรื่องที่สงสัยในภาษาของตัวเองให้เข้าใจแจ่มแจ้ง เมื่อนักเรียนเจอเนื้อหาที่คล้ายกันอีกครั้งในภาษาอื่น นักเรียนจะสามารถเดาเนื้อหาเรื่องราวได้  และนั่นจะทำการเรียนภาษาของนักเรียนง่ายขึ้นอย่างมาก ดังนั้นอาจดูเหมือนปริมาณน้อยลง แต่คุณภาพและผลลัพธ์ไม่น้อยและกลับดีกว่าด้วย นักเรียนจำได้มากขึ้น เข้าใจชัดเจน และมีความมั่นใจและความอยากรู้อยากเรียน 

ที่โรงเรียนของเราใช้ภาษาไทยและอังกฤษเป็นหลัก เรามีการนำเสนอภาษาจีนและสเปนให้กับนักเรียน เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอื่นในอนาคต 

นโยบายเกี่ยวกับ Covid-19 มีการเปลี่ยนแปลงไปตามประกาศของรัฐบาล กรุณาติดตามที่หน้าแรกของเว็บไซต์

พ่อแม่สามารถเข้ามาในห้องเรียนได้ในพื้นที่ที่เรากำหนดไว้ (Family Park) เรามีพื้นที่สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองที่จะนั่งรอและผ่อนคลาย ผู้ปกครองสามารถนั่งทำงาน หรืออยู่ในพื้นที่ Parent Lounge เพื่อช่วยให้บุตรหลานของท่านปรับตัวได้ง่ายขึ้น  ซึ่งการทำเช่นนี้ช่วยลดความกังวลทั้งพ่อแม่และตัวนักเรียนเองจากการต้องแยกจากกัน

เราสนับสนุนให้ผู้ปกครองพบกันและทำงานร่วมกันผ่านสมาคมครูและผู้ปกครอง ทางโรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรมที่นำผู้ปกครองมาพบกัน ทำกิจกรรมต่างๆรวมกัน เช่น วันดูหนัง วันเล่นบอร์ดเกม เป็นต้น 

At Carroll Prep, we are focusing on developing foundational skills and creating a lifelong love of learning. We also prepare students to be flexible and able to adapt to their environment. This means our students will be well-prepared to continue their education at any school in Thailand or abroad. Since we do follow the Thai curriculum, they will be ready to continue in Thai schools. However, since we also use a modern international approach, they will be ready for international school too. We have seen many of our students excel in a variety of academic settings – American, British or Thai. Our methods encourage students to express their ideas. We help them to be confident and not fear failure. We also stimulate critical thinking skills and promote a strong work ethic. All of these life skills will help ensure your child reaches his/her full potential and can succeed in any environment.

No, we do not require your child to be toilet trained before joining school. We believe that each child has their own internal timetable in regards to their readiness for toilet training. Our goal is certainly not to pressure the parents or the child to hurry this process. However, when the child is ready, we support the parents through this process and work together in a partnership to ensure the child feels successful.

Young learners have many skills they have to learn when they first join school, not just academic skills but also important life skills and self-care habits. To encourage independent learning, we allow our students to self-feed and explore a variety of foods. At first, some students might not eat well at school. This usually means their appetite for breakfast or dinner at home will increase. This is not a cause for concern and parents shouldn’t worry about it. As children develop, they will get stronger and eventually adjust to our routine.

It is very common for children to get sick at school, especially in the first few weeks. They are coming into contact with a new community of bacteria and viruses and so you can expect some coughs, fevers, and sniffles in the first few weeks of school. However, this is a good thing as it strengthens their immune systems and helps them avoid serious allergy problems in the future. In essence, children need exposure to germs in order to build a healthy immune system. Remember that a balanced diet, daily exercise, good hand washing and plenty of sleep goes a long way in helping your child’s immune system and in letting them live a healthy life. If your child does get sick at school, we will bring them to the nurse’s room and then call you to give you information and the appropriate options.

We believe that early experiences matter. Research tells us that 80% of the brain is developed by the age of three and to be able to develop language skills easily, research suggests children be exposed to that language as early as possible. To support this, we have been offering Young Hawk programs for 18-month-olds for many years and our young students benefit from socialization, self-management and independence, language development, and an effortless transition to school culture, group settings and routines.

Yes! We enthusiastically welcome children from all backgrounds. We accept special needs children, because it is our belief that all students have special needs. That is why we custom-tailor our curriculum goals to each individual child. Your child will receive goals and expectations that are appropriate for his/her individual abilities. Our experience tells us that special needs children succeed at Carroll Prep when they simultaneously receive support from a specialist outside. Our program offers a suitable learning environment for special needs children who would benefit from a mainstream school for socialization.

No. We do not believe in entrance exams for young students. We operated a learning center for many years and saw students from many different schools around Thailand. And it is our belief that these types of entrance exams are harmful to young learners. Therefore, students hoping to enter Carroll Prep are not given an entrance exam. We do, however invite their parents in for an interview with the School Admission Team. We are looking for parents who are involve and care about their child education and will contribute to our community. Once the child has been accepted into the school, we will give him/her an assessment that will help us learn their strengths and weaknesses so you can design a suitable curriculum for that child.