จอร์จ แคร์โรลล์

Mr George Carroll

Founder & Co-Director

About George

ผมเติบโตในเมืองเล็กๆที่เมืองวิสคอนซิน และได้มีโอกาสได้ดูแลเด็กเล็กในธุรกิจรับเลี้ยงเด็กของครอบครัว ตัวของผมเองจบการศึกษาจาก วิทยาลัยเซ็นท์นอร์เบิร์ท ดีเพีย รัฐวิสคอนซินในปี 1994 หลังจากนั้นได้ทำงานเป็นที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี เกี่ยวกับกลุ่มวิจัยการศึกษาระยะไกลให้กับมหาวิทยาลัยบอสตัน ต่อมาในปี 2003 ผมได้ย้ายมาที่ประเทศไทยและเริ่มทำงานในด้านการสอน ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ของตัวเองที่เมืองทองธานีในไม่กี่ปีต่อมา ผมอุทิศตนให้กับนักเรียนอย่างเต็มที่เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะได้รับการศึกษาที่สมบูรณ์และสามารถสร้างรากฐานที่ดีให้พวกเขาได้ในระยะยาว

Contact George