Carroll Prep Fire Evacuation Practice 2022

Fire Evacuation Practice 2022

#ซ้อมหนีไฟ เช้านี้เด็กๆ ได้ซ้อมหนีไฟ เตรียมความพร้อมเมื่อเกิดไฟไหม้จะทำอย่างไร เด็กๆ ลงมารวมพลกันอย่างมีระเบียบ
ขอขอบคุณ: เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ที่มาสอนและให้ความรู้แก่เด็กๆค่ะ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email