CPR TRAINING 2022

ในระหว่างปิดภาคเรียน คุณครูและพนักงานทุกคนได้ฝึกอบรมกับ BEAT CPR TRAINING CENTER ศูนย์ฝึกอบรมการช่วยชีวิตในเหตุฉุกเฉิน เพื่อเตรียมตัวและสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้จริง ทุกคนในองค์กรสามารถช่วยชีวิต ทำ CPR และปฐมพยาบาลเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินเล็กๆน้อยๆ ไปจนถึงหมดสติ การปั๊มหัวใจและช่วยหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ