Halloween Activity With PTA

Carroll Prep Parent Teacher Association

Carroll Prep Parent Teacher Association คือ กลุ่มผู้ปกครองและคุณครูที่อาสามาทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนของเรา ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากๆ เพราะเป็นปีแรกที่พวกเราจะรวมตัวกัน

เป้าหมายของเรา คือ การสร้างสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ที่ดีให้กับนักเรียนและครอบครัว เราทำงานร่วมกันกับคุณครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร ในห้องเรียน การจัดงาน กิจกรรมประจำปี เช่น วันคริสมาสต์ ฮาโลวีน วันเด็ก เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print