เกี่ยวกับเรา/เกี่ยวกับโรงเรียนของเรา

โรงเรียนนี้ก่อตั้งโดยคุณ George และ Panida Carroll เราเป็นครู เป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นนักเขียน (Mrs. Melon’s Diary) เริ่มจากคุณแม่ของคุณ George, คุณ Sarah Carroll ได้เริ่มเข้าวงการการสอน ด้วยการเปิดเนอสเซอรี่สำหรับเด็กในอเมริกาเมื่อ 30 กว่าปีก่อน

คุณซาร่า แคร์โรลล์ ใช้หลักการสอนคล้ายคลึงกับหลักการมอนเตสเซอรี่ เน้นวินัยในการดูแลตัวเอง ดูแลพื้นที่รอบตัว จดบันทึกพัฒนาการของเด็กๆผ่านการสังเกตุ ให้อิสระในการเลือกเรียนรู้สิ่งที่สนใจ ****คุณจอร์จจึงเติบโตมาท่ามกลางเด็กๆ ได้รับหน้าที่ช่วยดูแล จึงทำให้ได้เรียนรู้วิธีการ เทคนิคจากคุณแม่นั่นเอง

ต่อมาเมื่อคุณจอร์จได้มาสอนในประเทศไทยก็ได้นำแผนการสอน กิจกรรม เทคนิคของคุณแม่มาด้วย

ช่วงแรก คุณจอร์จเริ่มจากการสอนในโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งซึ่งใช้หลักการของเรจิโอ เอมิเลีย จึงได้มีโอกาสฝึกและเรียนรู้การสอนแบบเรจิโอและก็รู้สึกชื่นชอบวิธีการบางอย่างของเรจิโอ ที่จะเน้นการสื่อสาร การแสดงออกผ่านช่องทางต่างๆที่หลากหลาย การทำงานร่วมกันเป็นทีม ทักษะการเข้าสังคม

ในปี 2005 คุณจอร์จได้เริ่มก่อตั้งสถาบันของตัวเอง โดยใช้หลักการแคร์โรลล์ เพรพ เป็นกวิธีการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง เรามองหาสิ่งที่นักเรียนชอบ สนใจ และสอนทักษะต่างๆ ผ่านความสนใจนั้น เน้นพัฒนานักเรียนรายบุคคล ความคาดหวังที่แตกต่างไปตามความสามารถ ความเป็นผู้ใหญ่ การเลี้ยงดู โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนทุกด้าน อารมณ์ ร่างกาย สังคม วิชาการ และความเป็นประชากรที่ดีของโลก

เราเชื่อว่า วัยเด็กควรเป็นวัยที่เต็มไปด้วยจินตนาการ ความมหัสจรรย์และความสุข เราจึงใช้หลักการนี้ในการดึงดูดให้เด็กๆเข้าถึงสาระทางวิชาการ ให้นักเรียนเรียนรู้จากสิ่งที่มีประโยชน์ใกล้ตัวและมีความหมายกับนักเรียนที่สุดแล้วแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆ นักเรียนของเรารักเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน เราได้ปูพื้นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้นักเรียนอย่างแท้จริง

ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา เราเจอเด็กหลายพันคน จากหลากหลายโรงเรียน ทั้งโรงเรียนไทย โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนนานาชาติ เราได้เรียนรู้และเห็นผลลัพธ์ของแต่ละระบบจากนักเรียน

เมื่อรวมกับความรู้ด้านหลักสูตรของไทยและนานาชาติ เราหยิบจุดดี จุดเด่น สิ่งที่เหมาะของแต่ละแนวการเรียนรู้มารวมกันเพื่อพัฒนาเด็กแต่ละคนในแบบที่เหมาะสมกับนักเรียนที่สุด

ในปี 2016 คุณจอร์จและคุณพนิดา แคร์โรลล์ มีลูกสาวคนแรกและตัดสินใจสอนลูกเอง ด้วยจากจดทะเบียนบ้านเรียน (Homeschool) เพราะเราชื่อว่าเราสามารถจัดการศึกษาให้กับลูกของเราได้ดีที่สุด เราเริ่มเปิดรับนักเรียนที่อายุใกล้เคียงกับลูกเข้าเรียนด้วยเป็นกลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 6 คน ผลของการเรียนการสอนของเราและเพื่อนของลูกได้ผลดีมาก ทำให้เราได้ขยายชั้นเรียนมากขึ้นจนพัฒนามาเป็น Carroll Prep ในปัจจุบัน

เราเชื่อมั่นในหลักการของเรา และเราอยากจะแบ่งปันหลักการนี้ออกไป เราหวังเป็นอย่างมาก ว่าเราจะไม่ใช่แค่โรงเรียนทั่วไป แต่เราจะเป็นต้นแบบ เป็นตัวอย่างของโรงเรียนแนวใหม่ และเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของไทยปัจจุบัน

โรงเรียนนี้ก่อตั้งโดยคุณ George และ Panida Carroll เราเป็นครู เป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นนักเขียน (Mrs. Melon’s Diary) เริ่มจากคุณแม่ของคุณ George, คุณ Sarah Carroll ได้เริ่มเข้าวงการการสอน ด้วยการเปิดเนอสเซอรี่สำหรับเด็กในอเมริกาเมื่อ 30 กว่าปีก่อน

คุณซาร่า แคร์โรลล์ ใช้หลักการสอนคล้ายคลึงกับหลักการมอนเตสเซอรี่ เน้นวินัยในการดูแลตัวเอง ดูแลพื้นที่รอบตัว จดบันทึกพัฒนาการของเด็กๆผ่านการสังเกตุ ให้อิสระในการเลือกเรียนรู้สิ่งที่สนใจ ****คุณจอร์จจึงเติบโตมาท่ามกลางเด็กๆ ได้รับหน้าที่ช่วยดูแล จึงทำให้ได้เรียนรู้วิธีการ เทคนิคจากคุณแม่นั่นเอง

ต่อมาเมื่อคุณจอร์จได้มาสอนในประเทศไทยก็ได้นำแผนการสอน กิจกรรม เทคนิคของคุณแม่มาด้วย

ช่วงแรก คุณจอร์จเริ่มจากการสอนในโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งซึ่งใช้หลักการของเรจิโอ เอมิเลีย จึงได้มีโอกาสฝึกและเรียนรู้การสอนแบบเรจิโอและก็รู้สึกชื่นชอบวิธีการบางอย่างของเรจิโอ ที่จะเน้นการสื่อสาร การแสดงออกผ่านช่องทางต่างๆที่หลากหลาย การทำงานร่วมกันเป็นทีม ทักษะการเข้าสังคม

ในปี 2005 คุณจอร์จได้เริ่มก่อตั้งสถาบันของตัวเอง โดยใช้หลักการแคร์โรลล์ เพรพ เป็นกวิธีการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง เรามองหาสิ่งที่นักเรียนชอบ สนใจ และสอนทักษะต่างๆ ผ่านความสนใจนั้น เน้นพัฒนานักเรียนรายบุคคล ความคาดหวังที่แตกต่างไปตามความสามารถ ความเป็นผู้ใหญ่ การเลี้ยงดู โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนทุกด้าน อารมณ์ ร่างกาย สังคม วิชาการ และความเป็นประชากรที่ดีของโลก

เราเชื่อว่า วัยเด็กควรเป็นวัยที่เต็มไปด้วยจินตนาการ ความมหัสจรรย์และความสุข เราจึงใช้หลักการนี้ในการดึงดูดให้เด็กๆเข้าถึงสาระทางวิชาการ ให้นักเรียนเรียนรู้จากสิ่งที่มีประโยชน์ใกล้ตัวและมีความหมายกับนักเรียนที่สุดแล้วแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆ นักเรียนของเรารักเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน เราได้ปูพื้นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้นักเรียนอย่างแท้จริง

ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา เราเจอเด็กหลายพันคน จากหลากหลายโรงเรียน ทั้งโรงเรียนไทย โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนนานาชาติ เราได้เรียนรู้และเห็นผลลัพธ์ของแต่ละระบบจากนักเรียน

เมื่อรวมกับความรู้ด้านหลักสูตรของไทยและนานาชาติ เราหยิบจุดดี จุดเด่น สิ่งที่เหมาะของแต่ละแนวการเรียนรู้มารวมกันเพื่อพัฒนาเด็กแต่ละคนในแบบที่เหมาะสมกับนักเรียนที่สุด

ในปี 2016 คุณจอร์จและคุณพนิดา แคร์โรลล์ มีลูกสาวคนแรกและตัดสินใจสอนลูกเอง ด้วยจากจดทะเบียนบ้านเรียน (Homeschool) เพราะเราชื่อว่าเราสามารถจัดการศึกษาให้กับลูกของเราได้ดีที่สุด เราเริ่มเปิดรับนักเรียนที่อายุใกล้เคียงกับลูกเข้าเรียนด้วยเป็นกลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 6 คน ผลของการเรียนการสอนของเราและเพื่อนของลูกได้ผลดีมาก ทำให้เราได้ขยายชั้นเรียนมากขึ้นจนพัฒนามาเป็น Carroll Prep ในปัจจุบัน

เราเชื่อมั่นในหลักการของเรา และเราอยากจะแบ่งปันหลักการนี้ออกไป เราหวังเป็นอย่างมาก ว่าเราจะไม่ใช่แค่โรงเรียนทั่วไป แต่เราจะเป็นต้นแบบ เป็นตัวอย่างของโรงเรียนแนวใหม่ และเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของไทยปัจจุบัน

Unique Design, One of the only in Southeast Asia

คอนเซ็ปของโรงเรียนของเรา คือ การเป็นโรงเรียนในเมืองใกล้บ้านที่เด็กๆไม่ต้องเดินทางไกลและเสียเวลาบนรถเพื่อมาโรงเรียน เราอยากจะคืนเวลากลับบ้านให้มากที่สุด สภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ในสิ่งแวดล้อมที่เราต้องปรับตัวตามทุกๆวัน

ห้องเรียนแบบเปิด ไม่มีการกั้นห้องด้วยผนังสีขาวสี่ด้าน มีการแบ่งพื้นที่ กั้นเสียงด้วยชั้นเตี้ย ความไหลลื่นของทางเดินที่ช่วยลดเสียง คุณสมบัติของฝ้า ผนัง เฟอร์นิเจอร์ที่ช่วยดูดซับเสียง ครูมองเห็นกันละกันทะลุทุกห้องทุกส่วนของพื้นที่เพื่อความปลอดภัย

Parenting Area

Magic tree and Sakura tree

Soft playroom for young students is designed to improve gross motor skills and available for physicals therapy

Outdoor space for gardening

ทุกตารางนิ้วของพื้นที่การเรียนรู้ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น ความคิดสร้างสรรค์ และปลูกเมล็ดพันธุ์ทางวิชาการ ห้องเรียนของเราเต็มไปด้วยสีสัน ต้นไม้ ที่มีส่วนช่วยให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายและสามารถโฟกัสได้ดียิ่งขึ้น มีพื้นที่ของผู้ปกครองให้นั่งผ่อนคลาย และมีห้องเล่นนุ่มนิ่มสำหรับเด็กเล็ก ที่ออกแบบมาให้พร้อมสำหรับอุปกรณ์กระตุ้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่

Playgrounds are everywhere in the building. Our students can access all the time, not limit only lunch break

Our big main tree can change colors based on mood of the day

โซนเล่นที่แทบจะใช้พื้นที่เกือบทั้งหมดในอาคาร พื้นที่เล่นและปีนป่ายที่เด็กๆ เข้าถึงได้ตลอดเวลาที่อยู่โรงเรียน มิได้จำกัดแค่ช่วงพักเที่ยง ห้องอาหารที่ออกแบบมาให้นักเรียนช่วยจัดเตรียมอาหาร เสิร์ฟ ล้างทำความสะอาดเอง คุณครูสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ผ่านการทำอาหารได้

ห้องเรียน 3 แบบ ได้แก่ Maker Room, Showing และ Academic Room สำหรับการเรียนการสอนแบบต่างๆ ที่หลากหลายโดยไม่แยกรายวิชา

หนังสือทุกซอกทุกมุมที่จัดไว้ให้นักเรียน เพื่อสนับสนุนการอ่าน ห้องสมุดที่จะเป็นที่พักกายและใจของนักเรียน มีที่นั่งสะดวกสบาย เต็มไปด้วยหนังสือและวิวทิวทัศที่น่าสนใจ

พื้นที่ชั้น 4 ที่ออกมาเหมือนเหมือนสวนในร่ม เปิดโล่งให้อากาศจากภายนอกไหลผ่านเข้าออกได้ มีพื้นที่เล่นทราย เล่นน้ำ ห้องศิลปะที่สามารถละเลงสี โคลน และเอื้อกับการทำกิจกรรมที่เลอะเทอะได้

พื้นที่ทั้งหมดนี้ ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กอย่างแท้จริง การเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นในห้องสี่เหลี่ยมสีขาวที่มีประตูสองบานอีกต่อไป แต่มันเกิดขึ้นได้ด้วยแรงบันดาลใจ ความสนุก ความน่าค้นหา และโรงเรียนของเราจะเป็นโรงเรียนแรกที่พิสูจน์ให้รู้ว่า นี่คือการศึกษาสำหรับเด็กในยุคปัจจุบันและอนาคตอย่างแท้จริง

We're under construction.
We are expected to finish by the end of MAY 2022