ประกาศ ปรับค่าอาหารกลางวันนักเรียน

แคร์โรลล์ เพรพ ประกาศปรับค่าอาหารนักเรียน 5,000 บาท ต่อ ภาคการศึกษา (เฉลี่ย +55 บาทต่อวัน) เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษา 02/2565 เป็นต้นไป

แคร์โรลล์ เพรพ คิดคำนวนค่าอาหารนักเรียนไว้ล่วงหน้าก่อนเปิดเรียนจริง 1 ปี โดยตั้งงบค่าอาหารเดิมไว้ที่ 45 บาท/คน/วัน โดยทางโรงเรียนได้จ้าง supplier (ครัวนอก) ทำอาหารที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย ไร้สาร ราคา 40 บาท และบวกค่าพนักงาน/บริการของโรงเรียน 5 บาท

ซึ่งต่อมาสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป เริ่มจากราคาเนื้อหมูที่สูงขึ้น ตามมาด้วยราคาน้ำมันในปัจจุบัน supplier ของเราไม่สามารถพยุงค่าอาหารไว้ที่ 40 บาทได้ จึงขอคิดค่าอาหาร 50 บาท/คน/วัน ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 01/2565 นี้

และจะมีการปรับขึ้นเป็น 60 บาท/คน/วัน ในนักเรียนระดับอนุบาล 3 และประถมในภาคการศึกษาหน้า

ปัจจุบัน ทางโรงเรียนจึงได้รับผิดชอบค่าอาหารในภาคการศึกษาแรกให้กับนักเรียนทุกคนเพิ่มอยู่แล้ว 10 บาท โดยยังไม่รวมค่าอาหารว่าง นม และค่าบริการ/ขนส่ง

โรงเรียนมีขนม ผลไม้ นม ที่แม่ครัวในโรงเรียนจัดเตรียมให้ นักเรียนสามารถรับประทานได้ตลอดทั้งวัน เช่น เม็ดมะม่วงหิมพานต์ อัลมอนด์ พิตาชิโอ ซีเรียลคอนเฟล็ค แครกเกอร์ ทูน่า แฮม ชีส แตงกวา โยเกิร์ต สตอเบอร์รี่แห้ง ผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ฝรั่ง แตงโม แก้วมังกร มังคุด นอกจากนั้นโรงเรียนยังเสิร์ฟ นมจืด นมสด นมถั่วเหลืองไร้น้ำตาล ซึ่งนักเรียนสามารถดื่มเท่าไหร่ก็ได้โดยไม่เบียดบังมื้ออาหาร โดยอาหารบางชนิดมีเตรียมไว้ตลอด และบางชนิดมีการสลับสับเปลี่ยนไปในแต่ละอาทิตย์

เราคำนึงถึงโภชนาการ สารอาหารที่นักเรียนที่ไม่ชอบดื่มนม หรืออาหารบางชนิดสามารถได้รับสารอาหารนั้นเสริมจากอาหารอื่น และวิธีการเสิร์ฟอาหาร เตรียมอาหาร ที่อยากให้นักเรียนสามารถเตรียมด้วยตัวเองได้ในที่สุด


ทางโรงเรียนเข้าใจว่าผู้ปกครองมีความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทางโรงเรียนเองก็เช่นกัน เรามีความตั้งใจคิดค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นมาแต่แรก

ปัจจัยจากเศรษฐกิจภายนอกเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ธุรกิจต่างๆรอบตัวเราคิดค่าใช้จ่ายสูงขึ้นไปตามราคาทุน ทางโรงเรียนเองจึงมีความจำเป็นต้องขึ้นราคาค่าอาหาร และปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆด้าน

หากผู้ปกครองนักเรียนท่านใดประสบความเดือดร้อน สามารถแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อหาทางออกอื่นร่วมกัน

เบื้องต้นทางโรงเรียนกำลังริเริ่มโครงการ Fundraising สำหรับนักเรียนที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ

ผู้ปกครองท่านใดประกอบอาชีพทำสวน ทำไร่ ผลิตอาหาร เช่น ถั่ว นม ผลไม้ และอื่นๆ สามารถแจ้งทางโรงเรียนเพื่อมีส่วนในการลดต้นทุนค่าอาหารได้เช่นกัน