มาตรการการตอบรับกรณีที่มีผู้พบเชื้อโควิด-19

มาตรการการตอบรับกรณีที่มีผู้พบเชื้อโควิด-19

 

ทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับปัจจัยต่าง ๆ เพื่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยที่ Carroll Preparatory Primary &preschool โดยอย่างยิ่งในเรื่องการแบ่งปันข้อมูลที่จําเป็นเกี่ยวกับผลการตรวจเชื้อโควิด โดยทั่วไปนักเรียนที่พบเชื้อ ทางโรงเรียนจะให้นักเรียนหยุดเรียนเป็นเวลา 7 -14 วันและฝ่ายบริหารจะกําหนดเวลาที่แน่นอนโดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ 

  • กฎระเบียบของรัฐบาล
  • เอกสารการเริ่มมีอาการ, ผลการทดสอบ covid, สถานะการฉีดวัคซีน, ประวัติของ

 การติดเชื้อโควิดก่อนหน้านี้หรือการรวมกันของสิ่งเหล่านี้

  • ธรรมชาติของการเปิดรับแสง
  • คําแนะนําทางการแพทย์

นักเรียน,ผู้ปกครอง,คุณครู, และพนักงานทุกท่าน จะต้องรับผิดชอบในการส่งผลตรวจ และเอกสารต่างๆที่จำเป็นแจ้งให้กับทางโรงเรียนรับทราบเมื่อติดเชื้อ

 ผู้ที่มีผลการทดสอบโควิดเป็นบวก

หากการทดสอบ ATK เป็นบวกให้แจ้งโรงเรียนทันทีภายใน 24 ชั่วโมง 

บุคคลที่มีการติดต่อโดยตรง

ติดต่อโดยตรงที่โรงเรียน / งานกิจกรรมของโรงเรียน – โรงเรียนจะติดต่อทันทีและแจ้งให้ครอบครัวทราบถึงกรณีและขอ ATK หากจําเป็น หากผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนอยู่บ้านเพื่อกักตัวผู้ปกครองสามารถขอทําเช่นนั้นได้

บุคคลที่มีการติดต่อทางอ้อม

สามารถมาโรงเรียนได้ตามปกติ (ความเสี่ยงต่ำ) ไม่จําเป็นต้องใช้ข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ 

ดําเนินการต่อด้วยตารางการทดสอบ ATK ของโรงเรียน


โรงเรียน แคร์โรลล์ เพรพ