สัมมนา “สื่อสารบวก ลูกบวก” Positive Communication for Parents

ขอเชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อ “สื่อสารบวก ลูกบวก” Growth mindset & Positive Communication

Growth mindset & Positive Communication การสื่อสารเป็นหัวใจของการสร้างความสัมพันธ์ เป็นการส่งข้อมูลจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ดังนั้นการสื่อสารจึงไม่ใช่แค่คำพูดแต่รวมถึงการฟัง การแสดงออก สีหน้า แววตา ภาษากาย ที่พ่อแม่แสดงออกทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจด้วย การสื่อสารเชิงบวกมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็ก มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์ สังคม และความคิดทัศนคติเกี่ยวกับตนเองของเด็ก

ไฮไลท์
– ทำความรู้จักกับการสื่อสารเชิงบวก
– การสื่อสารด้วยคำพูดและท่าทางอย่างมีประสิทธิภาพ
– การฟังเชิงรุก (Active Listening) 

 
– เข้าร่วมรับฟังบรรยายครอบครัวละไม่เกิน 2 ท่าน 
– ผู้บรรยาย: คุณแพท พนิดา แคร์โรลล์ (Educator and Co-Founder/Director of Carroll Prep, and Blogger at Mrs. Melon’s Diary.
– สถานที่: แคร์โรลล์ เพรพชั้น 3
– เวลา: 10.00-12.00 น.
– วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567
 
 
***หมายเหตุ: เนื่องจากที่นั่งจำนวนจำกัด กรณีไม่สะดวกมาเข้าร่วมได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนล่วงหน้า เพื่อจะได้ให้สิทธิ์แก่ผู้ปกครองท่านอื่นต่อไป

GUIDED PLAY-BASED LEARNING

ABOUT US
We shape resilient, well-rounded individuals who are not only equipped to thrive in an ever-changing world, but also to be a force for positive change for others.

 

Our unique approach weaves international standards into a comprehensive curriculum that addresses the specific needs of all students living in Thailand.

WHOLE CHILD DEVELOPMENT

Our philosophy is centered on developing the whole child. We foster a love of learning through a sense of joy and wonder.

MULTILINGUAL EXPOSURE

A strong foundation in their mother language anchors students and helps them develop a global perspective while mastering other languages.

A STRONG SENSE OF SELF

Confidence and identity will form a guiding compass towards personal excellence and help immunize your child from the ups and downs of life.

WELL-BEING & SOCIAL EMOTIONAL LEARNING
We foster key life skills to help students navigate challenges, manage stress and build positive relationships.

PERSONALIZE ATTENTION

Small class sizes build close connections and enable individualize support for your child.

REAL WORLD EXPERIENCE

We learn best in a real context where we can practice vital academic, social, and thinking skills.

BRAIN-BASED LEARNING

Our methods align with the latest research on the development of your child’s brain.

DESIGN THINKING

We nurture a growth mindset that empowers our students. Your child will thrive through testing, failure, and persistent curiosity.

STUDENT CHOICE & VOICE
Our students take ownership of their own education. Freedom of choice and expression ignite a true passion for self-learning.

INSPIRING SPACES
We have the most unique school in Southeast Asia! Our vibrant learning spaces provide in-context opportunities for a holistic educational experience.


SCAFFOLDING FOR COMPETENCE
Tasks are tailored to your child’s needs, learning style, and pace.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
XING
Positive Communication 
เยี่ยมชมโรงเรียน School Tour คลิก…

News&Events

Summer Camp แคมป์ปิดเทอม  คลิก…

Easter Egg Hunt 2024 คลิก…