Sunflower Day

Sunflower Day กิจกรรมวันแสดงความรัก
วันที่ 11 สิงหาคม 2565

รายละเอียดกิจกรรม
14.45 น. ผู้ปกครองเข้ามาในบริเวณงานพร้อมกัน
ผู้ปกครองของนักเรียน K0-K2 ชั้น2
ผู้ปกครองของนักเรียน K3-P2 ชั้น3

15.00 น. เริ่มกิจกรรม Tea Party คุณแม่หรือผู้ที่ได้รับเชิญจากเด็กๆ นั่งประจำที่โต๊ะน้ำชา เด็กๆเสริฟน้ำ เสริฟขนมที่ทำเตรียมไว้ให้ และมอบของขวัญให้คุณแม่

15.30 น. เตรียมความพร้อมให้นักเรียนเตรียมการแสดง โดยจะมีการแสดงของนักเรียนที่บริเวณชั้น 3

15.45 น. การแสดงของนักเรียน K3-P2
การแสดงของนักเรียน K0-K2
การแสดงของนักเรียนทั้งหมด

16.00 น. เสร็จกิจกรรม

การแต่งกาย นักเรียนและผู้ปกครองแต่งกายในธีม สดใส สีรุ้ง หรือหลากสี

หมายเหตุ ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครอบครัวละ 2ท่าน โดยที่จะมี 1 ท่านที่ได้รับเชิญจากเด็กๆให้นั่งที่โต๊ะดื่มชา นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดบริเวณชั้น 2 หน้าห้องเรียนไว้สำหรับถ่ายภาพครอบครัวด้วย

**กรุณาส่งผลตรวจ ATK ของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ภายใน 24ชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มงาน**

Sunflower Day